BA

Hanes / Sbaeneg

Mae’r cwrs yma ar gael trwy Clirio.
Cysylltwch â ni am ddim ar: 0800 121 40 80

Cod RV41 Llefydd ar gael trwy Clirio0800 121 40 80

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

RV41
  • Tariff UCAS

    104 - 120

  • Hyd y Cwrs

    4 Blwyddyn

  • Cyfrwng Cymraeg

    50%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

100% o fyfyrwyr yr Adran Ieithoedd Modern yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda (ACF 2020

95% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 4% yn uwch na graddedigion Ieithoedd yn genedlaethol. (HESA 2018*)

90% boddhad cyffredinol myfyrwyr yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru (ACF 2020

99% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chew mis ar ôl graddio, 6% yn uwch na graddedigion o’r Astudiaethau Hanesyddol ac Athronyddol yn genedlaethol.(HESA 2018*)

Trosolwg

Ein Staff

Mae gan bob un o ddarlithwyr yr Adran Ieithoedd Modern gymwysterau hyd at safon PhD ac maent yn gwneud gwaith ymchwil. Rydym hefyd yn cyflogi tiwtoriaid iaith, rhai ohonynt â gradd PhD, a phob un yn addysgwyr profiadol. O bryd i'w gilydd, cyflogwn siaradwyr brodorol o brifysgolion sy'n bartneriaid i ni dramor (lectoriaid), sy'n dod atom â chymeradwyaeth uchel ar sail eu llwyddiant academaidd yn eu prifysgolion eu hunain, ac mae sawl un ohonynt wedi hyfforddi fel addysgwyr. 

Mae gan bob un o ddarlithwyr yr Adran Hanes a Hanes Cymru gymwysterau hyd at safon PhD, ac mae gan y rhan fwyaf hefyd TUAAU.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cymdeithas Cymru Fodern 1868-1950 * HC24420 20
Stori Yr Unol Daleithiau Ar Ffilm A Theledu, 1865-2008 HA28120 20
The Tudors: A European Dynasty? HY20920 20
Concro’r Byd: Twf A Chwymp Ymerodraethau Prydain A Ffrainc HA21820 20
Gwrando Ar Hanes: Y Mudiad Hawliau Sifil Yn America HA24720 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Llunio Hanes HA20120 20
Making History HY20120 20
Spanish Language SP20130 30

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Asian Migration In The Modern World HY27220 20
Crime And Daily Life In Early Modern England And Wales HY22320 20
Crime, Riot And Morality In Wales 1750-1850 * WH23420 20
Cuban Cinema Of The Revolution: Crisis, National Identity And The Critique Of Contemporary Society SP27020 20
European Society And The Medieval Mind 1200-1500 HY25820 20
Exploring Nineteenth-century Exhibitions HY24620 20
Extended Essay Module EL20510 10
Famine In Medieval England HY25520 20
From The Second Empire To The Third Reich: Weimar Germany 1914-1933 HY28420 20
Heritage Skills HY23320 20
Image Wars In Southeast Asia: Studying 20th Century Propaganda HY23720 20
Language Of Business And Current Affairs 1 SP20310 10
Media And Society In Twentieth Century Britain HY27520 20
Science, Religion And Magic HY28620 20
Seeing Spain Through Cinema SP25020 20
Spanish American Cinema SP26120 20
The Atlantic World, 1492-1825 HY29720 20
The Rise Of Modern Medicine, C.1750-2000 HY27320 20
The Spanish Avant-garde SP20010 10
Writing About War In High Medieval Scandinavia C.1050-1264 HY22920 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Abroad Year Credits HYS0060 60

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Year Abroad Assessment SPS0060 60

Cyflogadwyedd

Dysgu ac Addysgu

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 104 - 120

Lefel A BBB-BCC to include B in Spanish (unless to be studied as a beginner)

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM to include B in A level Spanish (unless to be studied as a beginner)

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28 with 5 points in Spanish at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall with 7 in Spanish

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|