BSc

Astudiaethau Gwybodaeth a Llyfrgellyddiaeth

Astudiaethau Gwybodaeth a Llyfrgellyddiaeth Cod P110D Dewch i Ddiwrnod Agored Dewch i Ddiwrnod Agored

Ymgeisio Nawr

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Ebrill 2024

Trosolwg o'r Cwrs

Ein Staff

Mae gan ddarlithwyr yr Adran Astudiaethau Gwybodaeth naill ai gymwysterau hyd at safon PhD neu maent yn gweithio mewn agweddau ar y pwnc lle mae'r pwyslais ar ymarfer proffesiynol. Mae llawer o'r staff yn gwneud ymchwil sy'n berthnasol i ddatblygiad damcaniaethol ac ymarferol y ddisgyblaeth a'r proffesiynau cysylltiedig. I ganfod mwy am ein staff, ewch i'n tudalen staff yr adran.

Modiwlau Dechrau Ebrill - 2025

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Collection Management DS31020 20
Developing Academic and Reflective Skills DS24310 10
Dissertation DS31530 30
Human Communication DS24110 10
Information Literacy DS34020 20
Information Retrieval DS31620 20
Information Sources DS30210 10
Information and Society DS36020 20
Management of Organisations DS36520 20
Marketing of Services DS32620 20
Research Methodology DS33320 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Archive Management: Principles and Techniques DS34520 20
Digital Information: Discovery to Delivery DS35010 10
Digital Presence and Social Media DS35620 20
Focus on the Child:Reading and Libraries DS30810 10
Introduction to Rare Book Librarianship DS36210 10
Knowledge and Information Architecture DS35720 20

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS

Safon Uwch

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):

Diploma Cenedlaethol BTEC:

Bagloriaeth Ryngwladol:

Bagloriaeth Ewropeaidd:

Yn ôl i'r brig

|