LLB

Cyfraith a Troseddeg

LLB Cyfraith a Troseddeg Cod MM91

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

MM91
  • Tariff UCAS

    128 - 104

  • Hyd y Cwrs

    3 Blwyddyn

  • Cyfrwng Cymraeg

    75%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

91% boddhad cyffredinol i Adran y Gyfraith a Throseddeg (ACF 2020).

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Brofiad Myfyrwyr ym maes y Gyfraith (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

Trosolwg

Ein Staff

Mae gan staff Adran y Gyfraith a Throseddeg gan mwyaf naill ai gymwysterau hyd at safon PhD neu mae ganddynt brofiad proffesiynol a chymwysterau fel cyfreithwyr wrth eu gwaith. Mae gan lawer o'r staff hefyd gymhwyster dysgu uwchraddedig (Addysg Uwch).

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cyflwyniad i Droseddeg * CT12220 20
Cyfraith Droseddol * CT10520 20
Rheoli ac Atal Troseddu * CT10320 20
Sgiliau ac Ymchwil Cyfreithiol * CT10420 20
System Cyfreithiol a Chyfiawnder Troseddol * CT10120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cyfraith Camwedd * CT11120 20
Cyfraith Cytundebau * CT13820 20
Foundations of Psychology LC13620 20
Troseddeg ar Waith * CT14120 20

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Commercial Law LC26220 20
Criminal Justice and the Penal System LC26320 20
Cyfraith Ewrop * CT20720 20
Cyfraith Gyhoeddus * CT20620 20
Environmental Law LC27720 20
Family and Child Law LC26420 20
Labour Law LC26820 20
Medicine Ethics and the Law LC26720 20
Principles of Evidence LC26520 20
Psychology and Crime LC24020 20
Sgiliau Ymchwil Troseddeg 2 * CT25120 20
Youth Crime and Justice LC26120 20
Yr Heddlu, Plismona a'r Gymdeithas * CT21020 20

Cyflogadwyedd

Dysgu ac Addysgu

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 128 - 104

Lefel A ABB-BCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|