LLB

Cyfraith ac Almaeneg

LLB Cyfraith ac Almaeneg Cod RM21

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

RM21
  • Tariff UCAS

    128 - 104

  • Hyd y Cwrs

    4 Blwyddyn

  • Cyfrwng Cymraeg

    31%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

100% o fyfyrwyr yr Adran Ieithoedd Modern yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda (ACF 2020

95% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 4% yn uwch na graddedigion Ieithoedd yn genedlaethol. (HESA 2018*)

91% boddhad cyffredinol i Adran y Gyfraith a Throseddeg (ACF 2020).

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Brofiad Myfyrwyr ym maes y Gyfraith (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

Trosolwg

Ein Staff

Mae gan bob un o ddarlithwyr yr Adran Ieithoedd Modern gymwysterau hyd at safon PhD ac maent yn gwneud gwaith ymchwil. Rydym hefyd yn cyflogi tiwtoriaid iaith, rhai ohonynt â gradd PhD, a phob un yn addysgwyr profiadol. O bryd i'w gilydd, cyflogwn siaradwyr brodorol o brifysgolion sy'n bartneriaid i ni dramor (lectoriaid), sy'n dod atom â chymeradwyaeth uchel ar sail eu llwyddiant academaidd yn eu prifysgolion eu hunain, ac mae sawl un ohonynt wedi hyfforddi fel addysgwyr. 

Mae gan staff Adran y Gyfraith a Throseddeg gan mwyaf naill ai gymwysterau hyd at safon PhD neu mae ganddynt brofiad proffesiynol a chymwysterau fel cyfreithwyr wrth eu gwaith. Mae gan lawer o'r staff hefyd gymhwyster dysgu uwchraddedig (Addysg Uwch).

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
German Language Advanced GE19930 30
Beginners German 1 GE11120 20
Beginners German 2 GE11020 20
System Cyfreithiol a Chyfiawnder Troseddol * CT10120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Exploring German Cultural Identity GE10810 10
Introduction to European Film EL10520 20
Language, Culture, and Identity in Europe EL10820 20
Cyfraith Camwedd * CT11120 20
Cyfraith Cytundebau * CT13820 20
Cyfraith Droseddol * CT10520 20

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
German Language GE20130 30

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Extended Essay Module EL20510 10
German-speaking Refugees from National Socialism in the UK GE27220 20
Short Prose in German GE27110 10
The Language of German Drama GE29120 20
Commercial Law LC26220 20
Criminal Justice and the Penal System LC26320 20
Cyfraith Ewrop * CT20720 20
Cyfraith Gyhoeddus * CT20620 20
Environmental Law LC27720 20
Family and Child Law LC26420 20
International Law LC26920 20
Labour Law LC26820 20
Medicine Ethics and the Law LC26720 20
Principles of Evidence LC26520 20
Cyflwyniad i Droseddeg * CT22220 20
Psychology and Crime LC24020 20
Youth Crime and Justice LC26120 20
Yr Heddlu, Plismona a'r Gymdeithas * CT21020 20

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Year Abroad Assessment GES0060 60
Law/Language Sandwich Year LCS0060 60

Cyflogadwyedd

Dysgu ac Addysgu

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 128 - 104

Lefel A ABB-BCC to include B in German (unless to be studied as a beginner)

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM to include B in A level German (unless to be studied as a beginner)

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28 with 5 points in German at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall with 7 in German

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|