LLB

Y Gyfraith a Chysylltiadau Rhyngwladol

Mae’r cwrs yma ar gael trwy Clirio.
Cysylltwch â ni am ddim ar: 0800 121 40 80

LLB Y Gyfraith a Chysylltiadau Rhyngwladol Cod 21LM Llefydd ar gael trwy Clirio0800 121 40 80

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

21LM
 • Tariff UCAS

  128 - 104

 • Hyd y Cwrs

  3 Blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  79%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Os wyt ti'n mwynhau cael dy herio a dy ysgogi, mae'n bosib mai'r cwrs gradd LLB yn y Gyfraith gyda Chysylltiadau Rhyngwladol yw'r cwrs i ti. Bydd y cwrs hwn yn gyfle iti archwilio dwy ddisgyblaeth sy'n gweddu i'w gilydd - cyfuniad cyffrous o bynciau a fydd yn cwmpasu ymarfer traddodiadol a rhyngwladol yn y gyfraith ac ym maes cysylltiadau rhyngwladol.

A ninnau yn yr unfed ganrif ar hugain, mae ymarfer ym maes y gyfraith a chysylltiadau rhyngwladol yn bellgyrhaeddol ac yn digwydd mewn cyd-destun byd-eang. Tra'n archwilio systemau'r gyfraith a chyfiawnder troseddol, byddi hefyd yn mynd ar drywydd yr agweddau diwylliannol a chymdeithasol ar y disgyblaethau hyn, gan edrych ar y ffyrdd y mae'r rhain yn dylanwadu ar ymarfer, ac effaith y gyfraith a chysylltiadau rhyngwladol ar gymdeithas ledled y byd.

Byddi'n gofyn y cwestiynau mawr sy'n ymwneud ag ideoleg a moeseg yn ogystal â dadleuon a pholisïau cyfreithiol. Bydd hyn yn cynnwys y cyfle i drafod yr heriau byd-eang sy'n wynebu'r byd heddiw, dod i ddeall natur yr heriau hyn, ac ymchwilio i'r cyfleoedd a'r rhwystrau sy'n llywio'r modd yr ydym yn eu rheoli.

Bydd y radd hon yn rhoi iti sgiliau "y byd go iawn" ac yn dy alluogi i lunio dy ddyfodol dy hun ac i ddatblygu gyrfa gwerth chweil.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

94% boddhad cyffredinol myfyrwyr yn yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol (ACF 2020).

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu a Phrofiad Myfyrwyr ym maes Gwleidyddiaeth (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

94% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, (HESA 2018*)

91% boddhad cyffredinol i Adran y Gyfraith a Throseddeg (ACF 2020).

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Brofiad Myfyrwyr ym maes y Gyfraith (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

Trosolwg

Pam astudio LLB Y Gyfraith a Chysylltiadau Rhyngwladol ym Mhrifysgol Aberystwyth?

 • Gyda staff a myfyrwyr y Brifysgol yn dod o dros 100 o wledydd gwahanol, mae Aber (fel y'i gelwir yn lleol) yn gymuned gyfeillgar, eang ei gorwelion mewn lleoliad bendigedig rhwng mynyddoedd y Canolbarth a glannau Bae Ceredigion.
 • Byddi'n ymuno â dwy adran fywiog: Adran y Gyfraith a Throseddeg, sef yr adran hynaf a mwyaf hirsefydlog yng Nghymru ym maes y Gyfraith, a'r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol a sefydlwyd yn 1919, ar ddiwedd y Rhyfel Byd Cyntaf - yr adran brifysgol gyntaf o’i bath.
 • Cei dy ddysgu gan unigolion sy'n gweithio'n broffesiynol ym maes y gyfraith ac sy'n ymwneud â sefydliadau mawr megis y Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid a Swyddfa'r Uwch Gomisiynydd dros Hawliau Dynol, a chan ddarlithwyr Cysylltiadau Rhyngwladol sydd yn arwain y byd ym maes ymchwil; barnwyd yr adran y gorau yng Nghymru gyda'i hymcwhil arloesol (Ref 2014).
 • Mae'r radd LLB Y Gyfraith a Chysylltiadau Rhyngwladol yn gwrs a chanddo gydbwysedd dda o ran cyfuno theori ac ymarfer ac sydd wedi'i gynllunio gydag anghenion a disgwyliadau cyflogwyr mewn golwg. Cydnabyddir elfennau o'r radd gan Fwrdd Safonau'r Bar a'r Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr, sy'n llwybr uniongyrchol i'r proffesiwn cyfreithiol.
 • Cei gyfleoedd cyffrous yn yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol gan gynnwys cymryd rhan yn y 'Gemau Argyfwng' - ymarfer chwarae rôl a gynhelir dros dri diwrnod, y Cynllun Lleoliadau Seneddol o fri, ac i gyfrannu at y cyfnodolyn gwleidyddiaeth ryngwladol sy'n cael ei redeg gan ein myfyrwyr, sef 'Interstate' - y cyfnodolyn hynaf o'i fath.
 • Yn Adran y Gyfraith a Throseddeg fe gei di'r opsiwn i fod yn rhan o'r Gymdeithas Ymryson Cyfreitha a chyfle drwy hynny i ddatblyu dy sgiliau cyfreitha ac eirioli. Mae'r gydeithas yn cymryd rhan mewn cystadleuthau yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, ac mae tîm Aberystwyth wedi gwneud yn dda iawn yn y blynyddoedd diweddar.
Ein Staff

Mae pob un o ddarlithwyr yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn ymchwilwyr gweithgar ac mae ganddynt gymwysterau hyd at safon PhD, ac mae gan y rhan fwyaf hefyd TUAAU.

Mae gan staff Adran y Gyfraith a Throseddeg gan mwyaf naill ai gymwysterau hyd at safon PhD neu mae ganddynt brofiad proffesiynol a chymwysterau fel cyfreithwyr wrth eu gwaith. Mae gan lawer o'r staff hefyd gymhwyster dysgu uwchraddedig (Addysg Uwch).

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cysylltiadau Rhyngwladol: Safbwyntiau a Thrafodaethau * GW20120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
A War on the Mind: Propaganda and Secret Intelligence from the Great War to the 21st Century IP28320 20
America Ladin Heddiw * GW28720 20
America at War: A Military History of the United States IP26920 20
Britain And the Islamic World: from 1857 to the Iraq War IQ24020 20
Britain and Ireland in War and Peace since 1800 IP28820 20
Capitalism and International Politics IQ22820 20
Cenedlaetholdeb mewn Theori a Realiti * GW29920 20
Climate Change Politics IP21420 20
Contemporary Sub-Saharan Africa: Key Issues Today IP20520 20
Contemporary US Foreign Policy IQ22220 20
Cyfiawnder Byd-Eang: Dehongli a Gwireddu ein Dyletswyddau i'r Dieithryn Pell GW25820 20
Economic Diplomacy and Leadership IQ24320 20
European Security in 21st Century IP23620 20
Fear, Cooperation and Trust in World Politics IQ22920 20
Global Inequality and World Politics IQ24120 20
Global Politics and the Refugee Regime IQ25520 20
Gwleidyddiaeth y Deyrnas Unedig Heddiw: Undeb Dan Straen? * GQ23820 20
Gwragedd a Datblygiad Byd-eang * GW29620 20
International Politics and the Nuclear Age IP20420 20
Justice, Order, Human Rights IQ21720 20
Knowing about Violent Conflict in International Politics IQ24420 20
Language revitalisation in a global context WE20120 20
Multiculturalism in Policy and Practice IQ23720 20
NATO: From Cold War to Hybrid War IP33320 20
Pobl a Grym: Deall Gwleidyddiaeth Gymharol Heddiw * GQ23920 20
Political Theory IP22220 20
Russian intelligence from Lenin to Putin IQ24920 20
Terrorism & Counter Terrorism in the Modern World: Policing, Intelligence & War IP24520 20
The Arab-Israeli Wars IP21320 20
The British Army’s Image in Battle, from the Crimea to the Present IQ20920 20
The Long Shadow of the Second World War IP22720 20
The Making of National Security Policy IP23720 20
The Middle East in the 20th Century IP24920 20
The Past and Present US Intelligence IP26020 20
The Second World War in Europe IP26420 20
Trade Wars and the Liberal Order IQ21620 20
Warfare after Waterloo: Military History 1815-1918 IP25320 20
Y Meddwl Cymreig mewn Syniadaeth Ryngwladol GQ20920 20
Commercial Law LC26220 20
Criminal Justice and the Penal System LC26320 20
Cyfraith Ewrop * CT20720 20
Cyfraith Gyhoeddus * CT20620 20
Environmental Law LC27720 20
Family and Child Law LC26420 20
International Law LC26920 20
Labour Law LC26820 20
Medicine Ethics and the Law LC26720 20
Principles of Evidence LC26520 20
Cyflwyniad i Droseddeg * CT22220 20
Lleoliad Gwaith Cyfiawnder Troseddol CT22520 20
Psychology and Crime LC24020 20
Youth Crime and Justice LC26120 20
Yr Heddlu, Plismona a'r Gymdeithas * CT21020 20

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Commercial Law LC36220 20
Criminal Justice and the Penal System LC36320 20
Cyfraith Tir * CT34820 20
Ecwiti a Chyfraith Ymddiriedolaethau * CT34920 20
Employability Skills for Professionals LC36620 20
Environmental Law LC37720 20
Family and Child Law LC36420 20
International Law LC36920 20
Labour Law LC36820 20
Medicine Ethics and the Law LC36720 20
Principles of Evidence LC36520 20
Sgiliau Cyflogadwyedd ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol CT36620 20
Traethawd Estynedig y Gyfraith a Throseddeg * CT39020 20
Critical and Radical Criminology LC37120 20
Cyflwyniad i Droseddeg CT32220 20
Cyfraith Troseddol * CT30520 20
Empirically Based Criminology Dissertation LC30140 40
Introduction to Criminology LC32220 20
Psychological Explanations of Criminal Behaviour LC38120 20
Psychology and Crime LC34020 20
Traethawd Estynedig Empeiraidd Troseddeg CT30140 40
Troseddeg Feirniadol a Radical CT37120 20
Youth Crime and Justice LC36120 20
Yr Heddlu, Plismona a'r Gymdeithas * CT31020 20
Britain and Ireland in War and Peace since 1800 IP38820 20
Capitalism and International Politics IQ32820 20
Cenedlaetholdeb Mewn Theori a Realiti * GW39920 20
Climate Change Politics IP31420 20
Contemporary Sub-Saharan Africa IP30520 20
Cyfiawnder Byd-Eang: Dehongli a Gwireddu ein Dyletswyddau i'r Dieithryn Pell GW35820 20
Dulliau Ymchwil + Traethawd Estynedig * GW30040 40
Economic Diplomacy and Leadership IQ34320 20
European Security in the 21st Century IP33620 20
Fear, Cooperation and Trust in World Politics IQ32920 20
Global Inequality and World Politics IQ34120 20
Global Politics and the Refugee Regime IQ35520 20
Gwleidyddiaeth y Deyrnas Unedig Heddiw: Undeb Dan Straen? * GQ33820 20
Gwragedd a Datblygiad Byd-eang * GW39620 20
International Politics and the Nuclear Age IP30420 20
Language revitalisation in a global context WE30220 20
NATO: From Cold War to Hybrid War IP33320 20
Political Theory IP32220 20
The Arab Israeli Wars IP31320 20
The British Army’s Image in Battle, from the Crimean to the Present IQ30920 20

Cyflogadwyedd

Beth fydda i'n gallu ei wneud gyda gradd yn y Gyfraith a Chysylltiadau Rhyngwladol

Mae Cyflogadwyedd wedi'i wreiddio yn ein holl gyrsiau. Mae ein graddau'n darparu sylfaen gadarn i amrywiaeth fawr o yrfaoedd ar draws ystod o sectorau. Mae ein graddedigion yn hyblyg ac yn gallu dibynnu ar set o sgiliau trosglwyddadwy mewn economi fyd-eang sy'n newid yn gyflym, sy'n sicrhau bod galw mawr amdanynt.

Bydd gradd yn y Gyfraith a Chysylltiadau Rhyngwladol yn agor y drws ar amrywiaeth o gyfleoedd cyffrous iti. Bydd y rhan o'r radd sy'n ymwneud â'r Gyfraith yn dy baratoi'n dda ar gyfer astudiaethau pellach i gymhwyso fel bargyfreithiwr neu gyfreithiwr. Mae Cysylltiadau Rhyngwladol yn faes amrywiol sy'n rhoi iti'r cyfle i archwilio cymhlethdod y berthynas rhwng gwahanol wledydd. Cei fanteisio ar y ddealltwriaeth hon ar ôl iti ymuno â'r gweithle.

Byddi mewn sefyllfa dda i gael gwaith mewn amrywiaeth o sectorau, gan gynnwys y gyfraith, cysylltiadau rhyngwladol, y gwasanaeth sifil, ymchwil llywodraethol, cyrff anllywodraethol, gwaith cyfreithiol, troseddeg, busnes, adnoddau dynol, newyddiaduraeth ac addysg.

Sgiliau trosglwyddadwy

Mae dy ddyfodol yn bwysig i ni, a bydd ein cyrsiau gradd yn rhoi'r canlynol iti:

 • yr hyder i ddewis a defnyddio'r ystod fwyaf priodol o fethodolegau cyfreithiol
 • y gallu i ysgrifennu ac i gyfathrebu gydag amrywiaeth o gynulleidfaoedd, gan werthuso a threfnu gwybodaeth
 • y gallu i gasglu, dosbarthu a dehongli cyfoeth o wybodaeth gyfreithiol yn gyflym ac yn gywir
 • y gallu i fynegi syniadau a chyfleu gwybodaeth mewn modd clir a threfnus, yn ysgrifenedig ac ar lafar
 • y gallu i drafod cysyniadau mewn grwpiau, rhoi lle i syniadau gwahanol, negodi a dod i gytundeb
 • y gallu i weithio'n annibynnol ac yn rhan o dîm
 • sgiliau ymchwil
 • sgiliau datrys problemau a meddwl creadigol effeithiol
 • sgiliau rheoli amser a threfnu, gan gynnwys y gallu i weithio i derfynau amser
 • hunanddibyniaeth a'r gallu i ysgogi dy hun.

Pa gyfleoedd am brofiad gwaith fydd ar gael i mi wrth astudio?

Bydd cymryd rhan yn y Cynllun Lleoliadau Seneddol yn gyfle iti ddatblygu sgiliau ymarferol megis ysgrifennu adroddiadau ac areithiau, gweithio ar brosiectau ymchwil, ac ymateb i faterion etholaethol.

Mae'n bosib y bydd yr opsiwn i astudio'r modiwl Sgiliau Cyflogadwyedd ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol ar gael i ti - modiwl sy'n darparu profiad penodol ac ymarferol yn y gweithle sy'n gwella rhagolygon myfyrwyr i gael eu cyflogi yn eu dewis feysydd yn y dyfodol. Ni ellir sicrhau lle ar y modiwl ar gyfer unrhyw fyfyriwr ac mae’n bosib y cynhelir cyfweliadau er mwyn cynnig lleoedd.

Dysga am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig.

Cei wella dy gyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd.

Dysgu ac Addysgu

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Ceir amlinelliad isod o'r hyn y mae'n bosib y byddi'n ei ddysgu dros gyfnod y cynllun gradd tair blynedd hwn.

Y flwyddyn gyntaf:

Yn dy flwyddyn gyntaf, cei dy gyflwyno i systemau'r Gyfraith a Chyfiawnder Troseddol, cysyniadau canolog a sgiliau craidd ym maes Cysylltiadau Rhyngwladol, ac fe gei ddewis modiwlau eraill megis Cyfraith Droseddol a Gwleidyddiaeth yn yr unfed ganrif ar hugain.

Yr ail flwyddyn:

Yn yr ail flwyddyn, byddi'n gallu teilwra'r dysgu a'r addysgu i dy ddiddordebau academaidd dy hun trwy ddewis o blith modiwlau sy'n ymdrin ag ystod o bynciau gan gynnwys cyfraith fasnachol, cyfraith ryngwladol, cysylltiadau rhyngwladol, ac anghydraddoldeb byd-eang a gwleidyddiaeth y byd.

Y drydedd flwyddyn:

Yn y drydedd flwyddyn, ceir ffocws ar fodiwlau ym maes y Gyfraith. Cei adeiladu ar fodiwlau a ddewiswyd yn dy ail flwyddyn neu ddewis rhywbeth hollol newydd. Mae'r rhain yn rhychwantu cyfraith droseddol a thrin ac adsefydlu troseddwyr.

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

Cei dy addysgu drwy gyfuniad o ddarlithoedd, tiwtorials a seminarau arloesol o ansawdd uchel a fydd yn caniatáu iti wireddu dy botensial.

Yn ein darlithoedd, cei dy gyflwyno i gysyniadau allweddol a gwybodaeth gyfredol a pherthnasol. Cei fynediad hefyd at ddarlithoedd wedi'u recordio. Mae ein tiwtorials a'n seminarau yn gyfle i drafod themâu neu bynciau cyfreithiol, rhyngwladol neu wleidyddol penodol, ac i wella dy sgiliau llunio dadleuon. Cei hefyd gyfle i werthuso dy ddysgu dy hun ac i dderbyn adborth ar dy gynnydd.

Sut bydda i'n cael fy asesu?

Cei dy asesu ar ffurf traethodau, arholiadau, cofnodion astudio neu bortffolios, a chyflwyniadau llafar, gan gynnwys ymarferion ymrysona.

Tiwtor Personol

Bydd tiwtor personol yn cael ei ddynodi iti am gyfnod cyfan dy gwrs gradd. Bydd y tiwtor yn gallu dy helpu gydag unrhyw broblemau neu ymholiadau - yn faterion academaidd neu bersonol.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 128 - 104

Lefel A ABB-BCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|