MEng

Roboteg a Pheirianneg Systemau Mewnosodedig

MEng Roboteg a Pheirianneg Systemau Mewnosodedig Cod 132C Diwrnodau Ymweld i Ymgeiswyr Diwrnodau Ymweld i Ymgeiswyr

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

Cod 132C
 • Tariff UCAS

  136 - 144

 • Hyd y Cwrs

  4 blwyddyn

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

MEng Robotics and Embedded Systems Engineering, at Aberystwyth University, is concerned with building physical systems involving software, electronics, sensors and actuators.

This scheme covers a wide range of topics including: mathematics, programming, artificial intelligence, robotics, software engineering and more. With a focus on building and running physical systems involving computerised sensing and control.

Taught by research-led staff, in a supportive learning environment, you will attain highly valuable and transferable skills for a range of career paths.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

Ymhlith y 15 uchaf yn y DU am Ragolygon Graddedigion (canlyniadau cyflogaeth) ym maes Cyfrifiadureg (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

93% boddhad cyffredinol yn yr Adran Gyfrifiadureg (ACF 2019)

98% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 8% yn uwch na graddedigion Cyfrifiadureg yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Trosolwg

Why study Robotics and Embedded Systems Engineering at Aberystwyth University?

 • Access to dedicated Linux, Mac OS X laboratories and central servers
 • Access to robotic equipment including Arduinos, mobile robots and sailing robots
 • Understand software and the underlying mathematics describing it
 • Understanding of engineering mathematics and physics, such as instrumentation, forces, electricity and magnetism
 • Understand the engineering of professional high quality software systems
 • Hands-on experience of the engineering of robotics and embedded systems
 • Gain a firm foundation in computing skills, with specialized skills in robotics, artificial intelligence and systems engineering
Ein Staff

Mae gan bron bob un o ddarlithwyr a chymrodyr dysgu’r Adran Cyfrifiadureg gymwysterau hyd at safon PhD, ac mae gan y gweddill brofiad helaeth ym maes ymchwil neu ddiwydiant. Mae'n rhaid i bob darlithydd a chymrawd dysgu newydd ennill cymhwyster TUAAU, ac felly maent yn Gymrodyr Uwch neu'n Gymrodyr o'r Academi Addysg Uwch. Mae'r adran hefyd yn cyflogi nifer o staff arddangos a thiwtoriaid rhan amser a rhai arddangoswyr sy'n fyfyrwyr, wedi’u dewis o blith ein hisraddedigion a'n huwchraddedigion.  Mae ein cymrodyr ymchwil a'n cynorthwywyr ymchwil (y rhan fwyaf ohonynt â gradd PhD) hefyd yn gwneud rhywfaint o waith dysgu o bryd i'w gilydd pan fo hynny'n briodol.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Algebra And Differential Equations * PH16210 10
Calculus * MP10610 10
Classical Dynamics * PM14010 10
Introduction To Programming * CS12020 20
Professional And Personal Development * CS18010 10
Forces And Energy * PH11120 20
Problems And Solutions CS10720 20
Programming Using An Object-oriented Language * CS12320 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Mathematical Physics * PM26020 20
Program Design, Data Structures And Algorithms * CS21120 20
Sensors, Electronics & Instrumentation PH24520 20
Artificial Intelligence CS26520 20
Robotics And Embedded Systems CS26020 20
Software Engineering * CS22120 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Engineering Control Theory PH33310 10
Space Robotics CS36510 10
Systems Engineering CS33020 20
Major Project * CS39440 40
Professional Issues In The Computing Industry CS38220 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Agile Development And Testing CS31310 10
Computer Vision CS34110 10
Machine Learning CS36110 10
Ubiquitous Computing CS35710 10
Semiconductor Technology PH33610 10
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Fundamentals Of Intelligent Systems CSM6120 20
Machine Learning For Intelligent Systems CSM6420 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Advanced Numerical Methods PHM6610 10
Statistical Concepts, Methods And Tools MAM5120 20
Advanced Research Topics PHM7020 20

Cyflogadwyedd

Employability

Our degree prepares you for a variety of careers:

 • Robotics
 • Embedded systems design
 • Software development
 • Communications and networking
 • Computer applications
 • IT consultancy and management
 • Systems analysis and development
 • Education

What skills do I acquire from this degree?

Employability skills are core values of our degree.

As part of your degree you will be required to take part in a first year residential weekend where you and other students will work in teams to solve problems.

This activity will encourage and improve:

 • Communication skills
 • Analytical skills
 • Time management
 • Working independently and as part of a team
 • Organisation skills
 • Implementation skills
 • Research skills
 • Technical skills

If you are interested in taking part in the industrial year, then our sister course MEng Robotics & Systems Engineering (132D) will be for you. The five year course includes the integrated masters and your year in industry. 

Addysg a Dysgu

What will I learn?

The breakdown below will provide you with an illustration of what you may study during the four year degree scheme.

In your first year you will be introduced to:

 • Programming
 • Problems and solutions
 • Calculus, algebra, differential equations
 • Forces and dynamics

In your second year you will discover:

 • Mathematical Physics
 • Robotics and embedded systems
 • Our software development lifecycle module. This module will allow you to take a role which exists in the industry i.e. project manager, designer etc, you will be required to produce a working software product, following best current industrial practice at every stage.
 • Data structures and algorithms
 • Artificial Intelligence

In your final year, you will undertake:

 • Systems engineering
 • Space robotics
 • Applied control engineering
 • Individual project, where you will develop a piece of software in an area of particular interest to you
 • A range of further electives to specialise in areas of your choice (for example quantum information, semiconductor physics, machine learning)

In your masters year, you will study:

 • Intelligent Systems
 • Numerical methods, statistics, and a variety of other masters-level electives.

How will I be taught?

 • Our enthusiastic staff will teach you through the medium of lectures, seminars, tutorials, practicals and individual/ group based project work.
 • You will be assessed through a combination of coursework, practicals, projects, workshops and examinations.
 • You will be assigned a personal tutor throughout your degree course, who will help you with any problems or queries, whether these are academic-related or personal issues. You should feel free to contact them at any time for help and advice.
 • You will also have the opportunity to complete a Personal Development Plan (PDP) at Aberystwyth. This is a structured process of self-appraisal, reflection, and planning, which will enable you to chart your personal, academic and professional development throughout your time at university. By recording your academic performance, and highlighting the skills you already have and those you will need for future employability, the PDP portfolio will equip you with the necessary tools to plan effectively, develop successful approaches to study, and consider your future career options and aspirations.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 136 - 144

Lefel A AAA-AAB with A in Mathematics and B in Physics

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDD-DDM with specified subject and A in A level Mathematics and B in Physics

Bagloriaeth Ryngwladol:
34-32 points overall with 6 points in Mathematics and Physics at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
80% overall with 7 in Physics and Mathematics

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig