BSc

Mathemateg

Mae’r cwrs yma ar gael trwy Clirio.
Cysylltwch â ni am ddim ar: 0800 121 40 80

BSc Mathemateg Cod G100 Llefydd ar gael trwy Clirio0800 121 40 80

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

Cod G100
 • Cynnig lefel-A nodweddiadol

  BBB with B in Mathematics

 • Hyd y Cwrs

  3 blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  49%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Gwybodaeth ar gyfer mynediad ym mis Medi 2019 sydd ar y dudalen hon. I weld gwybodaeth am 2020, gan gynnwys y graddau gofynnol, edrychwch yn ein prosbectws.

Mathematics, at Aberystwyth University, uncovers a fascinating and challenging discipline that combines the identification and analysis of shapes and patterns with data collation and calculation.

Mathematics is fundamentally important to modern society, contributing to numerous facets of life, including: science, engineering, technology and finance.

The degree covers the essential core disciplines, supplemented by a great choice of optional modules. You will be taught in lectures and practical classes, as part of a supportive learning environment, with good staff/student ratios.

You will also become part of a pool of graduates that is in significant demand across many industries for their problem-solving abilities, clear analytical thought processes and capacity for logical argument.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

94% boddhad cyffredinol am G100 Mathemateg. (ACF 2019)

2ail yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes Mathemateg, a 5ed yn y DU am Brofiad Myfyrwyr (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

97% boddhad cyffredinol yn yr Adran Fathemateg. (ACF 2019)

96% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 4% yn uwch na graddedigion y Gwyddorau Mathemategol yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Trosolwg

Institute of mathematics & its applications

As a student in Aberystwyth you will be taught the essential disciplines of algebra, calculus and mathematical analysis. As your interests develop, you may then select further classes from a broad range of topics in mathematics and statistics.  We aim to create a friendly, open and welcoming environment in which students are able to reach their full mathematical potential.

Why study Mathematics at Aberystwyth University?

 • Uncover a discipline that combines the identification and analysis of shapes and patterns with data collation and calculation.
 • Mathematics has been taught at Aberystwyth since 1872, so that the department builds on over 140 years of teaching excellence, employing lecturers who are committed teachers and internationally-recognised researchers
 • A degree in Mathematics will open up a wide range of career paths to you, and this degree is accredited by the IMA (Institute for Mathematics and its Applications), the UK's learned and professional society for mathematics, directly contributing to your recognition as a Chartered Mathematician.
 • The Department offers several modules taught through the medium of Welsh, for further details please click here.
Ein Staff

Mae’r holl ddarlithwyr yn yr Adran Mathemateg wedi’u cymhwyso i lefel PhD ac yn weithgar ym myd ymchwil. Mae gan y rhan fwyaf gymhwyster addysgu uwchraddedig ac mae’n rhaid i staff newydd gwblhau’r TUAAU. Mae’r adran hefyd yn cyflogi nifer o diwtoriaid rhan-amser, sydd â phrofiad dysgu eang, a rhai arddangoswyr sy’n cael eu dewis o blith ein myfyrwyr israddedig ac uwchraddedig.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Dynameg Glasurol FG14010 10
Calcwlws MT10610 10
Geometreg Gyfesurynnol A Fectoraidd MT10110 10
Tebygoleg MT10310 10
Algebra A Chalcwlws Pellach MT11010 10
Cynllunio Gyrfa A Datblygu Sgiliau MT12910 10
Dadansoddi Mathemategol MT11110 10
Hafaliadau Differol MT11210 10
Ystadegaeth MT11310 10
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Algebra MA10510 10
Calculus MP10610 10
Career Planning And Skills Development MP12910 10
Classical Dynamics PM14010 10
Coordinate And Vector Geometry MA10110 10
Differential Equations MA11210 10
Further Algebra And Calculus MP11010 10
Mathematical Analysis MA11110 10
Probability MA10310 10
Statistics MA11310 10

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Algebra Llinol MT21410 10
Cyflwyniad I Ddadansoddiad Rhifiadol A'i Gymhwysiadau MT25220 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Applied Statistics MA26620 20
Complex Analysis MA21510 10
Introduction To Numerical Analysis And Its Applications MA25220 20
Linear Algebra MA21410 10

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Distributions And Estimation MA26010 10
Introduction To Abstract Algebra MA20310 10
Real Analysis MA20110 10
Advanced Dynamics MA25710 10
Hydrodynamics 1 MA25610 10

Cyflogadwyedd

What can I do with a Mathematics degree?

Our graduates have found employment in the following sectors:

 • Statistical analysis and computational statistics
 • Teaching
 • Aeronautical Engineering
 • Accountancy and banking
 • Risk Analysis and actuarial work
 • Financial management and investment analysis
 • Information technology

What opportunities are there at University for me?

Employability is embedded across all of our teaching.

Click here to find out about the various opportunities that our Aberystwyth University Careers team offer.

Enhance your employability prospects with GO Wales and YES (Year in Employment Scheme) managed by our Careers department. 

On completion of this degree you will have gained skills in the following;

 • Research and data analysis skills
 • Enhanced mathematical and computational skills
 • Effective problem-solving and creative thinking skills
 • A thorough grounding in information technology 
 • The ability to work independently or as part of a team
 • Time- Management and organisational skills
 • The ability to clearly communicate in both written and spoken forms
 • Self-motivation and Self-reliance

Addysg a Dysgu

What will I learn?

The breakdown below provides an illustration of what you might study during the three year degree scheme.

In your first year you will explore topics in:

 • Algebra and calculus
 • Geometry
 • Differential equations
 • Probability and statistics 
 • Mathematical analysis 

In your second and third years you will be able to choose from a range of modules on topics which might include:

 • Analysis and partial differential equations
 • Abstract and linear algebra
 • Statistical modelling and mechanics 

How will I be taught?

This degree is delivered through lectures, tutorials and practicals.

You will be assessed through a combination of coursework, presentations, reports and examinations.

You will be assigned a personal tutor throughout your degree course, who will help you with any problems or queries, whether these are academic-related or personal issues. You should feel free to contact them at any time for help and advice.

Further information:

You will also have the opportunity to complete a Personal Development Plan (PDP) at Aberystwyth. This is a structured process of self-appraisal, reflection, and planning, which will enable you to chart your personal, academic and professional development throughout your time at university. By recording your academic performance, and highlighting the skills you already have and those you will need for future employability, the PDP portfolio will equip you with the necessary tools to plan effectively, develop successful approaches to study, and consider your future career options and aspirations.

Barn ein Myfyrwyr

There is never a boring topic and the course goes much deeper into mathematics than I was expecting. There are so many different modules to choose from that you will always find something to interest you. The lecturers are always willing to help. Elin Wyn Hughes

Maths is a great course with really friendly and approachable lecturers. The content is always really interesting, but challenging to the right extent. The whole department works effectively to offer all the facilities needed to gain a good degree. Jennifer O'Neil

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Lefel A BBB with B in Mathematics

Gofynion TGAU (grade C min):
English or Welsh, Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DMM-DDM with B in A level Mathematics

Bagloriaeth Ryngwladol:
30 points with 5 points in Mathematics at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
70% overall with 75% in Mathematics

Mae'r Brifysgol yn gweithredu polisi derbyn cynhwysol a gall ein cynigion amrywio. Edrychwch ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig