BSc

Mathemateg (gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant)

BSc Mathemateg (gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant) Cod G10N Diwrnodau Ymweld i Ymgeiswyr Diwrnodau Ymweld i Ymgeiswyr

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

Cod G10N
 • Tariff UCAS

  104 - 120

 • Hyd y Cwrs

  4 blwyddyn

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Studying Mathematics at Aberystwyth University will allow you to discover a fascinating and challenging discipline that combines the identification and analysis of shapes and patterns with data collation and calculation.

Mathematics is fundamentally important to modern society, contributing to numerous facets of life, including science, engineering, technology and finance.

Our degree covers the essential core disciplines supplemented by a great choice of optional modules. You will be taught in lectures, tutorials and practical classes, as part of a supportive learning environment, with good staff-to-student ratios. This course includes an integrated year in industry, where you will have the opportunity to enter the workplace to hone your knowledge and skills, while also exploring the career path you may want to pursue after graduation.

You will also become part of a pool of graduates that is in significant demand across many industries for their problem-solving abilities, clear analytical thought processes and capacity for logical argument.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

2ail yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes Mathemateg, a 5ed yn y DU am Brofiad Myfyrwyr (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

97% boddhad cyffredinol yn yr Adran Fathemateg. (ACF 2019)

96% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 4% yn uwch na graddedigion y Gwyddorau Mathemategol yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Trosolwg

As a student in Aberystwyth you will be taught the essential disciplines of algebra, calculus and mathematical analysis. As your interests develop, you may then select further classes from a broad range of topics in mathematics and statistics. We will help you to apply for and prepare for your year in industry. We aim to create a friendly, open and welcoming environment in which students are able to reach their full mathematical potential.

Why study Mathematics at Aberystwyth University?

 • Uncover a discipline that combines the identification and analysis of shapes and patterns with data collation and calculation;
 • Mathematics has been taught at Aberystwyth since 1872. The department continues to build on over 140 years of teaching excellence, employing lecturers who are committed teachers and internationally-recognised researchers;
 • Degree in Mathematics will open up a wide range of career paths to you;
 • The Department offers several modules taught through the medium of Welsh.
Ein Staff

Mae’r holl ddarlithwyr yn yr Adran Mathemateg wedi’u cymhwyso i lefel PhD ac yn weithgar ym myd ymchwil. Mae gan y rhan fwyaf gymhwyster addysgu uwchraddedig ac mae’n rhaid i staff newydd gwblhau’r TUAAU. Mae’r adran hefyd yn cyflogi nifer o diwtoriaid rhan-amser, sydd â phrofiad dysgu eang, a rhai arddangoswyr sy’n cael eu dewis o blith ein myfyrwyr israddedig ac uwchraddedig.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Dynameg Glasurol FG14010 10
Calcwlws MT10610 10
Geometreg Gyfesurynnol A Fectoraidd MT10110 10
Tebygoleg MT10310 10
Algebra A Chalcwlws Pellach MT11010 10
Cynllunio Gyrfa A Datblygu Sgiliau MT12910 10
Dadansoddi Mathemategol MT11110 10
Hafaliadau Differol MT11210 10
Ystadegaeth MT11310 10
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Algebra MA10510 10
Calculus MP10610 10
Career Planning And Skills Development MP12910 10
Classical Dynamics PM14010 10
Coordinate And Vector Geometry MA10110 10
Differential Equations MA11210 10
Further Algebra And Calculus MP11010 10
Mathematical Analysis MA11110 10
Probability MA10310 10
Statistics MA11310 10

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Algebra Llinol MT21410 10
Cyflwyniad I Ddadansoddiad Rhifiadol A'i Gymhwysiadau MT25220 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Applied Statistics MA26620 20
Complex Analysis MA21510 10
Introduction To Numerical Analysis And Its Applications MA25220 20
Linear Algebra MA21410 10

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Distributions And Estimation MA26010 10
Introduction To Abstract Algebra MA20310 10
Real Analysis MA20110 10
Advanced Dynamics MA25710 10
Hydrodynamics 1 MA25610 10
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Mathematics Year In Industry MAS0160 60

Cyflogadwyedd

What can I do with a Mathematics degree?

Our graduates have found employment in the following sectors:

 • Statistical analysis and computational statistics;
 • Various branches of engineering;
 • Accountancy and banking;
 • Risk analysis and actuarial work;
 • Financial management and investment analysis;
 • Information technology.

What opportunities are there at University for me?

Employability is embedded across all of our teaching. Find out about the various opportunities that our Careers Service offers.

On completion of this degree you will have gained skills in the following:

 • Research and data analysis skills;
 • Enhanced mathematical and computational skills;
 • Effective problem-solving and creative thinking skills;
 • A thorough grounding in information technology;
 • Ability to work independently or as part of a team;
 • Time-management and organisational skills;
 • Ability to clearly communicate in both written and spoken forms;
 • Self-motivation and self-reliance.

Addysg a Dysgu

What will I learn?

The breakdown below provides an illustration of what you might study during the three-year degree scheme.

In your first year you will explore topics in:

 • Algebra and calculus;
 • Geometry;
 • Differential equations;
 • Probability and statistics;
 • Mathematical analysis.

In your second and fourth years you will be able to choose from a range of modules on topics which might include:

 • Mathematical analysis, partial differential equations, mathematical biology, hydrodynamics;
 • Abstract algebra, group theory, operator algebras;
 • Statistical modelling, statistical inference, stochastic processes.

Please note: The integrated year in industry will be taken in your third year.

How will I be taught?

This degree is delivered through lectures, tutorials and practicals. You will be assessed through a combination of coursework, presentations, reports and examinations. You will be assigned a personal tutor throughout your degree course, who will help you with any problems or queries, whether these are academic-related or personal issues. You should feel free to contact them at any time for help and advice.

Barn ein Myfyrwyr

"My lecturers are really friendly and approachable. If you've got something for them after a lecture or whatever, they're very happy to chat about any questions you have. I'm going on to an industrial year next year, which means that between my second and third-year study I can go and get a proper job placement. You could go to work in places like Google or IBM or anywhere like that and you'll get proper experience and you'll get paid." Ben Jaeger

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 104 - 120

Lefel A BBB-BCC to include B in Mathematics

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM with B in A level Mathematics

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28 with 5 points in Mathematics at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall with 7 in Mathematics

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig