BA

Cyfryngau ac Astudiaethau Theatr

BA Cyfryngau ac Astudiaethau Theatr Cod P3W4 Dewch i Ddiwrnod Agored Dewch i Ddiwrnod Agored

Ymgeisio Nawr

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2024

Trosolwg o'r Cwrs

Ein Staff

Mae holl staff academaidd yr Adran Theatr, Ffilm a Theledu yn gwneud gwaith ymchwil a/neu'n ymwneud â phrosiectau Trosglwyddo Gwybodaeth, ac mae ganddynt naill ai gymwysterau academaidd perthnasol ar lefel doethuriaeth neu brofiad proffesiynol ac arbenigedd cyfatebol.

Modiwlau Dechrau Medi - 2024

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Studying Communication FM10720 20
Studying Media FM10620 20
Theatre in Context 1 TP11020 20
Theatre in Context 2 TP11320 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Making Short Films 1 FM11520 20
Site-Specific Performance Project TP11420 20
Studio Theatre Project TP11120 20
Studying Television FM10220 20
Body, Voice, Expression. TP10220 20
Body, Voice, Perception TP10120 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Acting for Camera TP25920 20
Acting: Process and Performance TP21220 20
Advertising FM21920 20
Creative Documentary FM26520 20
Creative Studio FM25420 20
Devised Performance Project TP21620 20
Digital Culture FM25520 20
Directors' Theatre TP21820 20
LGBT Screens FM20120 20
Media, Politics and Power FM22620 20
New Media Performance TP23820 20
Shakespeare in Performance TP23220 20
Stardom and Celebrity FM21520 20
Television Genre FM20620 20
Theatre Design Project TP22620 20
Theatre Production Project TP24940 40
Theatre and Contemporary Society TP20820 20
Youth Cultures FM22320 20
Art Cinema FM24420 20
The Story of Television FM20420 20
Work in the Media Industries FM23820 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Advertising FM31920 20
Contemporary Drama TP30020 20
Gender and the Media FM38320 20
Independent Research Project FM36040 40
Media Law FM36720 20
Media Semiotics FM34120 20
Musical Theatre Dramaturgies TP39020 20
Performance and Architecture TP33420 20
Performance and Disability TP30320 20
Place, Space and Landscape TP32820 20
Videogame Theories FM38420 20
Contemporary TV Drama FM30320 20
Experimental Cinema FM34520 20
Experimental Media Production FM33540 40
Contemporary Film and the Break-Up of Britain FM30020 20
Cult Cinema: Texts, Histories and Audiences FM38220 20
Documentary Production FM33740 40
Ensemble Performance Project TP35520 20
Playwriting TP33340 40
School Shakespeare Project TP30140 40
Screening the Brave New World: television in 20th-century Britain FM31020 20

Gyrfaoedd

Dysgu ac Addysgu

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 96

Safon Uwch BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
Cymraeg neu Saesneg

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.

Yn ôl i'r brig

|