MMath

Mathemateg

Mae’r cwrs yma ar gael trwy Clirio.
Cysylltwch â ni am ddim ar: 0800 121 40 80

MMath Mathemateg Cod G103 Llefydd ar gael trwy Clirio0800 121 40 80

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

Cod G103
 • Cynnig lefel-A nodweddiadol

  AAB with A in Mathematics

 • Hyd y Cwrs

  4 blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  34%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Gwybodaeth ar gyfer mynediad ym mis Medi 2019 sydd ar y dudalen hon. I weld gwybodaeth am 2020, gan gynnwys y graddau gofynnol, edrychwch yn ein prosbectws.

The Master's in Mathematics, at Aberystwyth University, uncovers a fascinating and challenging discipline that combines the identification and analysis of shapes and patterns with data collation and calculation.

Mathematics is fundamentally important to modern society, contributing to numerous facets of life, including science, engineering, technology and finance.

Studying this MMath option provides considerably more access to specialist areas of Mathematics and in your final year, you will undertake short research projects with a lecturer, allied to your particular mathematical or statistical interests.

You will also become part of a pool of graduates that is in significant demand across many industries for their problem-solving abilities, clear analytical thought processes and capacity for logical argument.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

2ail yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes Mathemateg, a 5ed yn y DU am Brofiad Myfyrwyr (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

97% boddhad cyffredinol yn yr Adran Fathemateg. (ACF 2019)

96% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 4% yn uwch na graddedigion y Gwyddorau Mathemategol yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Trosolwg

Institute of mathematics & its applications

Why Study Mathematics at Aberystwyth University

 • Uncover a discipline that combines the identification and analysis of shapes and patterns with data collation and calculation
 • Mathematics has been taught at Aberystwyth since 1872, so that the department builds on over 140 years of teaching excellence, employing lecturers who are committed teachers and internationally-recognised researchers
 • This degree is accredited by the IMA (Institute for Mathematics and its Applications), the UK's learned and professional society for mathematics, recognising you as a Chartered Mathematician
 • The Department offers several modules taught through the medium of Welsh, for further details please click here
 • A degree in Mathematics will open up a wide range of career paths to you, and graduates of our MMath degree are in significant demand – for example in science, technology and engineering, finance and commerce – for their problem-solving abilities, clear analytical thought processes and capacity for logical argument
Ein Staff

Mae’r holl ddarlithwyr yn yr Adran Mathemateg wedi’u cymhwyso i lefel PhD ac yn weithgar ym myd ymchwil. Mae gan y rhan fwyaf gymhwyster addysgu uwchraddedig ac mae’n rhaid i staff newydd gwblhau’r TUAAU. Mae’r adran hefyd yn cyflogi nifer o diwtoriaid rhan-amser, sydd â phrofiad dysgu eang, a rhai arddangoswyr sy’n cael eu dewis o blith ein myfyrwyr israddedig ac uwchraddedig.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Dynameg Glasurol FG14010 10
Calcwlws MT10610 10
Geometreg Gyfesurynnol A Fectoraidd MT10110 10
Tebygoleg MT10310 10
Algebra A Chalcwlws Pellach MT11010 10
Cynllunio Gyrfa A Datblygu Sgiliau MT12910 10
Dadansoddi Mathemategol MT11110 10
Hafaliadau Differol MT11210 10
Ystadegaeth MT11310 10
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Algebra MA10510 10
Calculus MP10610 10
Career Planning And Skills Development MP12910 10
Classical Dynamics PM14010 10
Coordinate And Vector Geometry MA10110 10
Differential Equations MA11210 10
Further Algebra And Calculus MP11010 10
Mathematical Analysis MA11110 10
Probability MA10310 10
Statistics MA11310 10

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Dadansoddiad Real MT20110 10
Algebra Llinol MT21410 10
Cyflwyniad I Ddadansoddiad Rhifiadol A'i Gymhwysiadau MT25220 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Hydrodynameg 1 MT25610 10
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Applied Statistics MA26620 20
Complex Analysis MA21510 10
Introduction To Abstract Algebra MA20310 10
Introduction To Numerical Analysis And Its Applications MA25220 20
Linear Algebra MA21410 10
Real Analysis MA20110 10

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Distributions And Estimation MA26010 10
Advanced Dynamics MA25710 10
Hydrodynamics 1 MA25610 10
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Group Theory MA30110 10
Norms And Differential Equations * MA30210 10
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Minor Project * MAM9720 20
Major Project * MAM9840 40

Cyflogadwyedd

What can I do with a Mathematics degree?

Our graduates have found employment in the following sectors:

 • Statistical analysis and computational statistics
 • Teaching
 • Aeronautical Engineering
 • Accountancy and banking
 • Risk Analysis and actuarial work
 • Financial management and investment analysis
 • Information technology

What opportunities are there at University for me?

Employability is embedded across all of our teaching.

Click here to find out about the various opportunities that our Aberystwyth University Careers team offer.

Enhance your employability prospects with GO Wales and YES (Year in Employment Scheme) managed by our Careers department. 

On completion of this degree you will have gained skills in the following;

 • Research and data analysis skills
 • Enhanced mathematical and computational skills
 • Effective problem-solving and creative thinking skills
 • A thorough grounding in information technology 
 • The ability to work independently or as part of a team
 • Time- Management and organisational skills
 • The ability to clearly communicate in both written and spoken forms
 • Self-motivation and Self-reliance

Addysg a Dysgu

What will I learn?

The breakdown below provides an illustration of what you might study during the four year degree scheme.

 • In your first year you will explore topics in algebra and calculus, geometry and differential equations, probability and statistics, and mathematical analysis. 
 • In your second and third years you will be able to choose from a range of modules on topics which might include analysis and partial differential equations, abstract and linear algebra, statistical modelling and mechanics. 
 • In your final year, you will undertake short research projects with a member of staff, allied to your particular mathematical or statistical interests, as well as choosing taught courses from our list of optional modules.

Take a look at the course content tab to see what our current students can choose from. 

How will I be taught?

This degree is delivered through lectures, tutorials and practicals.

You will be assessed through a combination of coursework, presentations, reports and examinations.

You will be assigned a personal tutor throughout your degree course, who will help you with any problems or queries, whether these are academic-related or personal issues. You should feel free to contact them at any time for help and advice.

Barn ein Myfyrwyr

There is never a boring topic and the course goes much deeper into mathematics than I was expecting. There are so many different modules to choose from that you will always find something to interest you. The lecturers are always willing to help. Elin Wyn Hughes

Maths is a great course with really friendly and approachable lecturers. The content is always really interesting but challenging to the right extent. The whole department works effectively to offer all the facilities needed to gain a good degree. Jennifer O'Neil

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Lefel A AAB with A in Mathematics

Gofynion TGAU (grade C min):
English or Welsh, Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DDD with A in A level Mathematics

Bagloriaeth Ryngwladol:
34 points overall with 6 points in Mathematics at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
70% overall with 80% in Mathematics

Mae'r Brifysgol yn gweithredu polisi derbyn cynhwysol a gall ein cynigion amrywio. Edrychwch ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig