BSc

Ffiseg gyda Ffiseg y Planedau a'r Gofod

BSc Ffiseg gyda Ffiseg y Planedau a'r Gofod Cod F364

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

F364
  • Tariff UCAS

    112 - 120

  • Hyd y Cwrs

    3 Blwyddyn

  • Cyfrwng Cymraeg

    44%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

92% boddhad cyffredinol myfyrwyr ym maes Ffiseg; 86% yw'r cyfartaledd i'r sector (ACF 2020). 

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Brofiad Myfyrwyr ym maes Ffiseg a Seryddiaeth (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

93% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio. (HESA 2018*).

Trosolwg

Ein Staff

Mae gan bob un o ddarlithwyr yr Adran Ffiseg gymwysterau hyd at safon PhD a hanes o wneud gwaith ymchwil yn eu meysydd arbenigol.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Algebra a Chalcwlws Pellach * MT11010 10
Algebra a Hafaliadau Differol * FG16210 10
Calcwlws * MT10610 10
Cynllunio Gyrfa a Datblygu Sgiliau Ffiseg * FG12910 10
Dynameg Glasurol * FG14010 10
Ffiseg Glasurol * FG11010 10
Grymoedd ac Egni * FG11120 20
Technegau Labordy ar gyfer Ffiseg Arbrofol (20 Credyd) * FG15720 20
Modern Physics PH14310 10

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Astronomy PH18010 10
Communication and Technology PH19510 10
Energy and the Environment PH19010 10

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Ffiseg Mathemategol * FG26020 20
Practical Research Skills PH25720 20
Sgiliau Ymchwil Ymarferol FG25720 20
Trydan a Magnetedd * FG22510 10
Numerical Techniques for Physicists PH26620 20
Optics PH22010 10
Planets PH28510 10
Principles of Quantum Mechanics PH23010 10
Stars PH24610 10
Thermodynamics PH21510 10

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Prosiect (40 Credyd) * FG37540 40
Concepts in Condensed Matter Physics PH32410 10
Interior of the Sun PH38310 10
Ionospheres & Magnetospheres PH39510 10
Particles, Quanta and Fields PH33020 20
Planetary Neutral Atmospheres PH38510 10
Space Plasmas PH39710 10
The Solar Atmosphere & Heliosphere PH38410 10

Cyflogadwyedd

Dysgu ac Addysgu

Barn ein Myfyrwyr

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 112 - 120

Lefel A BBB-BBC to include B in Physics and B in Mathematics

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM with B in A level Physics and B in Mathematics

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28 with 5 points in Physics and Mathematics at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall with 7 in Physics and Mathematics

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|