BA

Ffrangeg / Cysylltiadau Rhyngwladol

BA Ffrangeg / Cysylltiadau Rhyngwladol Cod 1FRL Dewch i Ddiwrnod Agored Dewch i Ddiwrnod Agored Llefydd ar gael trwy Clirio0800 121 40 80

Ymgeisio Nawr

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2024

Heddiw, mae Cysylltiadau Rhyngwladol yn ymwneud â deall a mynd i'r afael â heriau byd-eang. Yn fyfyriwr ar y cynllun gradd Ffrangeg / Cysylltiadau Rhyngwladol ym Mhrifysgol Aberystwyth, byddwch mewn sefyllfa berffaith i ddod i ddeall yn drylwyr yr heriau hynny a sut mae cyfleoedd a rhwystrau yn siapio'r ffordd yr ydym yn eu rheoli. Bydd cydran Ffrangeg y cwrs hwn yn eich galluogi i ddarganfod iaith, diwylliant, llenyddiaeth a chelf ac ar yr un pryd yn datblygu eich cymwyseddau ieithyddol yn y Ffrangeg. Mae'r cynllun gradd hwn yn cynnig cyfuniad delfrydol o hyfforddiant iaith dwys ac ar yr un pryd yn archwilio cwestiynau a chysyniadau mawr ein hamser - megis grym, gwrthdaro, democratiaeth, diogelwch, anghydraddoldeb, moeseg, hawliau, cyfiawnder, rhywedd, datblygiad a chyfranogiad gwleidyddol.

Trosolwg o'r Cwrs

Pam astudio Ffrangeg / Cysylltiadau Rhyngwladol ym Mhrifysgol Aberystwyth?

 • Mae ystod eang o arbenigedd ar gael yn ein Hadran Ieithoedd Modern, ac mae hyn i'w weld yn y dewis o fodiwlau rydym yn eu cynnig. Gallai myfyrwyr ddewis modiwlau ar ieithyddiaeth (modern a hanesyddol); dialecteg (astudiaeth o wahanol ffurfiau ar Ffrangeg, o'r gorffennol a'r presennol); llenyddiaeth; hanes syniadau a mudiadau artistig; cynrychiolaethau llenyddol o Baris, llenyddiaeth teithio a materion cyfoes.
 • Bydd pob myfyriwr ar y cwrs hwn yn treulio eu trydedd flwyddyn yn byw'n annibynnol mewn gwlad lle siaredir Ffrangeg. Gallech ddewis astudio yn y Brifysgol, gweithio fel cynorthwyydd iaith, neu ffurfiau eraill ar leoliadau gwaith.
 • Mae'r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn cynnig cyfle i chi archwilio modiwlau sy'n cynnwys Heriau Byd-eang, Gwleidyddiaeth yn yr Unfed Ganrif ar Hugain, Rhyfel, Strategaeth a Chudd-wybodaeth, Cyfalafiaeth, Cudd-wybodaeth a Diogelwch Rhyngwladol i enwi dim ond rhai.
 • Yn fyfyriwr yn yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol, byddwch yn astudio yn adran gwleidyddiaeth ryngwladol gyntaf y byd, a sefydlwyd ar ôl y Rhyfel Mawr i helpu'r byd i ddeall y byd.
 • Yn ystod y flwyddyn gyntaf, byddwch yn cael cyflwyniad cynhwysfawr i astudiaethau Ffrengig a sgiliau ymchwil perthnasol ar ffurf tiwtorialau.
 • Mae'r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn cynnig llawer o gyfleoedd i wneud gweithgareddau allgyrsiol yn ystod cyfnod y cwrs. Uchafbwynt y cwrs i lawer o fyfyrwyr yw'r 'Gemau Argyfwng' enwog, sef tridiau o ymarferiad chwarae rôl lle mae gofyn cynnal trafodaethau gwleidyddol, economaidd a diplomyddol sy'n datblygu sgiliau trafod a chyfathrebu, meddwl yn feirniadol, gweithio mewn tîm, a datrys problemau.
 • Mae'r radd hon ar gael i ddechreuwyr a myfyrwyr lefel uwch. Bydd dechreuwyr yn cyflawni cwrs dwys yn ystod y flwyddyn gyntaf.
Ein Staff

Mae pob un o ddarlithwyr yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn ymchwilwyr gweithgar ac mae ganddynt gymwysterau hyd at safon PhD, ac mae gan y rhan fwyaf hefyd TUAAU.

Mae gan bob un o ddarlithwyr yr Adran Ieithoedd Modern gymwysterau hyd at safon PhD ac maent yn gwneud gwaith ymchwil. Rydym hefyd yn cyflogi tiwtoriaid iaith, rhai ohonynt â gradd PhD, a phob un yn addysgwyr profiadol. O bryd i'w gilydd, cyflogwn siaradwyr brodorol o brifysgolion sy'n bartneriaid i ni dramor (lectoriaid), sy'n dod atom â chymeradwyaeth uchel ar sail eu llwyddiant academaidd yn eu prifysgolion eu hunain, ac mae sawl un ohonynt wedi hyfforddi fel addysgwyr. 

Modiwlau Dechrau Medi - 2024

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
International Relations: Perspectives and Debates IP20120 20
French Language FR20130 30

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
A War on the Mind: Propaganda and Secret Intelligence from the Great War to the 21st Century IP28320 20
Britain and Ireland in War and Peace since 1800 IP28820 20
Britain and World Politics from Global Empire to Brexit: The Diplomacy of Decline IQ22620 20
Capitalism and International Politics IQ22820 20
Cenedlaetholdeb mewn Theori a Realiti GW29920 20
China From the Opium War to the Present IP29820 20
Climate Change Politics IP21420 20
Climate Change and International Politics in the Anthropocene IP20720 20
Climate Coloniality IP29520 20
Contemporary Latin America IP28720 20
Cyfiawnder Byd-Eang: Dehongli a Gwireddu ein Dyletswyddau i'r Dieithryn Pell GW25820 20
Datganoli a Chymru GW25020 20
Devolution and Wales IP25020 20
Economic Diplomacy and Leadership IQ24320 20
European Security in 21st Century IP23620 20
Gender, Conflict and Security IP26720 20
Global Politics and the Refugee Regime IQ25520 20
Gwleidyddiaeth mewn Cymdeithasau Amrywiaethol GQ23720 20
Gwleidyddiaeth y Deyrnas Unedig Heddiw: Undeb Dan Straen? GQ23820 20
International Politics and Global Development IP29220 20
International Politics and the Nuclear Age IP20420 20
Intervention and Humanitarianism IQ20220 20
Knowing about Violent Conflict in International Politics IQ24420 20
Middle Powers in the Global Political Economy IQ27120 20
Militaries and Crisis: Where Strategy Meets Society IP20820 20
Nationalism in Theory and Practice IP29920 20
People and Power: Understanding Comparative Politics Today IQ23920 20
Pobl a Grym: Deall Gwleidyddiaeth Gymharol Heddiw GQ23920 20
Political Theory IP22220 20
Politics in Diverse Societies IQ23720 20
Questions of International Politics IP26820 20
Race in Global Politics IQ20020 20
Refugee Simulation IQ25620 20
Russian Security in the 21st Century IP21820 20
Russian intelligence from Lenin to Putin IQ24920 20
Science, Technology, and International Relations IP23020 20
Strategy, Intelligence and Security in International Politics IQ25120 20
Terrorism & Counter Terrorism in the Modern World: Policing, Intelligence & War IP24520 20
The Arab-Israeli Wars IP21320 20
The BRICS in World Politics IQ20320 20
The British Army's Image in Battle, from the Crimean to the Present IQ20920 20
The European Union: Politics, Policies, Problems IP23820 20
The Governance of Climate Change: Simulation Module IP22320 20
The Long Shadow of the Second World War IP22720 20
The Past and Present US Intelligence IP26020 20
The Politics and Paradoxes of International Organisations IQ26020 20
The Second World War in Europe IP26420 20
Total War, Total Peace IQ23420 20
Trade Wars and the Liberal Order IQ21620 20
UK Politics Today: A Union Under Strain? IQ23820 20
War Crimes IQ25720 20
Warfare after Waterloo: Military History 1815-1918 IP25320 20
Women and Global Development IP29620 20
Y Meddwl Cymreig mewn Syniadaeth Ryngwladol GQ20920 20
"...ISMES" Cultural and Artistic Movements in 20th c. France FR29110 10
Brazilian / Portuguese Language II EL20720 20
Extended Essay Module EL20510 10
Gender in Modern and Contemporary French Culture FR21020 20
History, Film and Memory: Representing World Wars in French cinema FR27820 20
Humour and Literature FR26120 20
L'Art Du Récit (19e - 20e Siècles) FR23320 20
Language of Business 1 FR20310 10
Narrating and Visualising French Colonialism FR28020 20
Self-Writing, 18th-21st Centuries FR27020 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
French Language FR30130 30

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
A War on the Mind: Propaganda and Secret Intelligence from the Great War to the 21st Century IP38320 20
Britain and Ireland in War and Peace since 1800 IP38820 20
Britain and World Politics from Global Empire to Brexit: the Diplomacy of Decline: IQ32620 20
Capitalism and International Politics IQ32820 20
Cenedlaetholdeb Mewn Theori a Realiti GW39920 20
China From the Opium War to the Present IP39820 20
Climate Change and International Politics in the Anthropocene IP30720 20
Climate Coloniality IP39520 20
Contemporary Latin America IP38720 20
Cyfiawnder Byd-Eang: Dehongli a Gwireddu ein Dyletswyddau i'r Dieithryn Pell GW35820 20
Datganoli a Chymru GW35020 20
Devolution and Wales IP35020 20
Dulliau Ymchwil + Traethawd Estynedig GW30040 40
Dulliau Ymchwil + Traethawd Estynedig GW30040 40
Economic Diplomacy and Leadership IQ34320 20
European Security in the 21st Century IP33620 20
Gender, Conflict and Security IP36720 20
Global Politics and the Refugee Regime IQ35520 20
Gwleidyddiaeth mewn Cymdeithasau Amrywiaethol GQ33720 20
Gwleidyddiaeth y Deyrnas Unedig Heddiw: Undeb Dan Straen? GQ33820 20
International Politics and the Nuclear Age IP30420 20
Intervention and Humanitarianism IQ30220 20
Knowing about Violent Conflict in International Politics IQ34420 20
Middle Powers in the Global Political Economy IQ37120 20
Militaries and Crisis: Where Strategy Meets Society IP30820 20
Nationalism in Theory and Practice IP39920 20
Political Theory IP32220 20
Politics in Diverse Societies IQ33720 20
Race in Global Politics IQ30020 20
Refugee Simulation IQ35620 20
Russian Security in the 21st Century IP31820 20
Russian intelligence from Lenin to Putin IQ34920 20
Science, Technology, and International Relations IP33020 20
Terrorism & Counter Terrorism in the Modern World: Policing, Intelligence & War IP34520 20
The Arab Israeli Wars IP31320 20
The BRICS in World Politics IQ30320 20
The British Army's Image in Battle, from the Crimean to the Present IQ30920 20
The European Union: Politics, Policies, Problems IP33820 20
The Long Shadow of the Second World War IP32720 20
The Past and Present of US Intelligence IP36020 20
The Politics and Paradoxes of International Organisations IQ36020 20
The Second World War in Europe IP36420 20
Total War, Total Peace IQ33420 20
Trade Wars and the Liberal Order IQ31620 20
UK Politics Today: A Union Under Strain? IQ33820 20
War Crimes IQ35720 20
Women and Global Development IP39620 20
Y Meddwl Cymreig Mewn Syniadaeth Ryngwladol GQ30920 20
"...ISMES" Cultural and Artistic Movements in 20th c. France FR39110 10
Brazilian / Portuguese Language III EL30720 20
Extended Essay Module EL30510 10
Gender in Modern and Contemporary French Culture FR31020 20
History, Film and Memory: Representing World Wars in French cinema FR37820 20
Humour and Literature FR36120 20
L'Art Du Rêcit (19e - 20e Siècles) FR33320 20
Narrating and Visualising French Colonialism FR38020 20
Self-writing, 18th-21st Centuries FR37020 20
The Language of Business and Current Affairs FR30310 10

Gyrfaoedd

Mae ein graddau'n cynnig sylfaen gadarn ar gyfer amrywiaeth eang o yrfaoedd ar draws ystod o sectorau. Mewn economi fyd-eang sy'n newid yn gyflym, mae ein graddedigion yn hyblyg ac yn gallu defnyddio ystod o sgiliau trosglwyddadwy, sy'n golygu bod galw amdanynt o hyd.

Sgiliau Trosglwyddadwy

Bydd astudio am radd Ffrangeg a Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn rhoi ystod o sgiliau trosglwyddadwy i chi sy'n werthfawr iawn i gyflogwyr. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • y gallu i fynegi syniadau a chyfleu gwybodaeth mewn modd clir a threfnus, yn ysgrifenedig ac ar lafar
 • sgiliau datrys problemau a meddwl creadigol effeithiol
 • y gallu i weithio'n annibynnol
 • sgiliau rheoli amser a threfnu, gan gynnwys y gallu i weithio i derfynau amser
 • hunanddibyniaeth a'r gallu i ysgogi eich hun
 • y gallu i weithio mewn tîm a thrafod cysyniadau mewn grwpiau, a rhoi lle i syniadau gwahanol a dod i gytundeb
 • sgiliau ymchwil.

Mae cyflogadwyedd wedi'i wreiddio yn ein haddysgu. Rydym yn addysgu ein myfyrwyr i anelu am yr yrfa maen nhw'n dymuno ei chael, ac nid y swydd y gallan nhw ei chael.

 • Mae'r Adran yn gweithredu cynllun Lleoliadau Seneddol clodfawr, sy'n eich galluogi i gael profiad gwaith gwerthfawr gydag Aelod o Senedd Cymru (Caerdydd) neu Aelod Seneddol (Tŷ'r Cyffredin, San Steffan) am gyfnod o 4-6 wythnos yn ystod yr haf. Yn ystod y cyfnod hwn, byddwch yn llunio adroddiadau ac areithiau, yn cyflawni prosiectau ymchwil, ac yn ymateb i faterion yn yr etholaeth. Mae'n bosib y bydd cyfleoedd pellach i chi gymryd rhan mewn etholiadau a materion rhyngwladol amrywiol.
 • Mae'r Adran hefyd yn gartref i Interstate, sef y cyfnodolyn gwleidyddiaeth ryngwladol hynaf a gaiff ei redeg gan fyfyrwyr yng ngwledydd Prydain, sy'n cynnig cyfle unigryw i chi gyhoeddi eich gwaith (yn arbennig o fanteisiol os ydych yn dymuno symud ymlaen i astudiaeth uwchraddedig) neu ennill profiad gwerthfawr wrth weithio fel rhan o'r tîm golygyddol. Mae cymdeithasau myfyrwyr cyffrous yn meithrin ymdeimlad cryf o gymuned yn yr adran, gan gynnig rhaglen o ddadleuon gwleidyddol, siaradwyr gwadd, cynadleddau a gweithdai, ochr yn ochr â gweithgareddau cymdeithasol niferus fel y ddawns flynyddol.

Pa gyfleoedd am brofiad gwaith fydd ar gael i mi wrth astudio?

Ewch i dudalen ein Gwasanaeth Gyrfaoedd i ganfod beth sydd ar gael.

Gallwch wella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd.

Dysgu ac Addysgu

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallech ei astudio yn ystod y cynllun gradd pedair blynedd hwn.

Yn ystod eich blwyddyn gyntaf, byddwch yn cael cyfle i archwilio:

 • ystod o safbwyntiau ac ymagweddau tuag at astudio gwleidyddiaeth ryngwladol
 • datblygiad a hynt cysylltiadau rhyngwladol yn ystod yr ugeinfed ganrif
 • methodolegau amrywiol ar gyfer dadansoddi materion amserol mewn gwleidyddiaeth ryngwladol a domestig
 • damcaniaeth wleidyddol a materion gwleidyddol allweddol
 • yr ystod o sgiliau sydd eu hangen ar gyfer astudiaethau Ffrangeg, a chyflwyno eich ymchwil annibynnol cyntaf
 • digwyddiadau sefydlol diwylliant Ffrengig
 • yr iaith Ffrangeg drwy ffilm, iaith a hunaniaeth
 • problemau gwleidyddol cyfoes a sut y cânt eu portreadu
 • materion allweddol ym meysydd Rhyfel, Strategaeth a Chudd-wybodaeth.

Yn ystod yr ail a'r bedwaredd flwyddyn, cewch gyfle i:

 • astudio damcaniaethau, ymagweddau a safbwyntiau ym maes cysylltiadau rhyngwladol
 • archwilio ystod o heriau sy'n wynebu'r system ryngwladol, fel globaleiddio, diogelwch rhyngwladol, yr amgylchedd, anghydraddoldeb, iechyd y byd, gwrthdaro ac amgylcheddau ar ôl gwrthdaro
 • datblygu eich cymwyseddau iaith ymhellach ar ôl i chi dreulio blwyddyn yn Ffrainc
 • dewis o blith ystod o fodiwlau yn amrywio o Lenyddiaeth, Ffilm, Diwylliant, Busnes
 • creu penllanw eich blynyddoedd israddedig, sef eich Traethawd Hir, yn seiliedig ar waith ymchwil gwreiddiol helaeth, wedi'i ysgrifennu yn Ffrangeg
 • astudio amrywiaeth o systemau gwleidyddol rhanbarthol a gwladol, gan gynnwys y systemau yn America Ladin, Rwsia, Ewrop a'r Undeb Ewropeaidd, gwledydd BRIC, y Dwyrain Canol, a'r Deyrnas Unedig
 • astudio hanes rhyngwladol yr ugeinfed ganrif a'r Rhyfel Oer.

Ffrangeg - Yn ystod eich pedair blynedd, byddwch yn treulio pedair awr yr wythnos yn datblygu sgiliau iaith, gan gynnwys gwaith siarad, gwrando, ysgrifennu a chyfieithu. Yn eich trydedd blwyddyn, byddwch yn mynd ar eich Blwyddyn Dramor i astudio neu wneud profiad gwaith.

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

Darperir y radd hon ar ffurf darlithoedd a seminarau.

Sut bydda i'n cael fy asesu?

Byddwch yn cael eich asesu ar ffurf traethodau, adroddiadau, arholiadau, adolygiadau llyfr, logiau dysgu a chyflwyniadau.

Byddwn yn eich annog i gymryd rhan yn y Gemau Argyfwng, sef digwyddiad preswyl blynyddol i ffwrdd o Aberystwyth. Mae themâu'r Gemau Argyfwng yn ddiweddar wedi canolbwyntio ar argyfyngau dyngarol, proses heddwch Gogledd Iwerddon, uchelgais niwclear Iran, etholiad arlywyddol yr Unol Daleithiau, a thrychineb amgylcheddol yn yr Arctig. Bydd y Gemau Argyfwng yn caniatáu i chi ddysgu am agweddau ar wleidyddiaeth ryngwladol na ellir eu haddysgu mewn darlithoedd a seminarau, yn enwedig y cyfyngiadau mae arweinwyr gwleidyddol yn eu hwynebu wrth ymateb i argyfyngau amrywiol. Yn ddi-os, dyma uchafbwynt y flwyddyn.

Tiwtor Personol

Byddwn yn dynodi tiwtor personol i chi a fydd gyda chi drwy gydol eich gradd. Bydd yn eich helpu gydag unrhyw broblemau, boed yn faterion academaidd neu bersonol.

Tystiolaeth Myfyrwyr

Dw i wrth fy modd â'r cwrs Cysylltiadau Ryngwladol gan ei fod yn bwnc sy'n denu ystod eang o bobl o bob rhan o wledydd Prydain ac yn rhyngwladol, sy'n golygu eich bod yn dod i gysylltiad ag ystod eang o bobl a safbwyntiau. Mae'r seminarau'n caniatáu ar gyfer trafodaeth a dysgu gwych, ac mae'r darlithoedd eu hunain yn ddiddorol, gyda darlithwyr sydd bron yr un mor ddiddorol!

Roxy Taylor

Mae'r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol wedi rhoi dealltwriaeth newydd i fi o'r byd o fodiwlau ar faterion yn ymwneud â chysyniadau globaleiddio i fywydau menywod yn y Trydydd Byd. Gydag arbenigwyr mewn cymaint o feysydd, mae'n wych cael criw o diwtoriaid sydd mor gyfeillgar. Mae fy nhair blynedd yma yn Aberystwyth wedi bod yn addysgiadol ac yn bleserus, bydden i'n argymell astudio yma i unrhyw un.

Hannah Mitchell

Darlithwyr gwych, adeilad gwych, a phobl wych ar y cwrs!

Matthew David Bold

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 104

Safon Uwch BBB-BCC gan gynnwys B mewn Ffrangeg (onibai yr astudir y pwnc fel dechreuwr)

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
Cymraeg neu Saesneg

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM to include B in A level French (unless to be studied as a beginner)

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26 with 5 points in French at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75% - 65% overall with 7 in French

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.

Yn ôl i'r brig

|