Prif Ffeithiau

NR84
  • Tariff UCAS

    104 - 120

  • Hyd y Cwrs

    4 Blwyddyn

  • Cyfrwng Cymraeg

    15%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

100% o fyfyrwyr yr Adran Ieithoedd Modern yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda (ACF 2020

95% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 4% yn uwch na graddedigion Ieithoedd yn genedlaethol. (HESA 2018*)

91% boddhad cyffredinol yn Ysgol Fusnes Aberystwyth (ACF 2020).

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes Astudiaethau Rheolaeth a Busnes (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

97% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 3% yn uwch na graddedigion Astudiaethau Busnes a Gweinyddu yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Trosolwg

Ein Staff

Mae gan bob un o ddarlithwyr yr Adran Ieithoedd Modern gymwysterau hyd at safon PhD ac maent yn gwneud gwaith ymchwil. Rydym hefyd yn cyflogi tiwtoriaid iaith, rhai ohonynt â gradd PhD, a phob un yn addysgwyr profiadol. O bryd i'w gilydd, cyflogwn siaradwyr brodorol o brifysgolion sy'n bartneriaid i ni dramor (lectoriaid), sy'n dod atom â chymeradwyaeth uchel ar sail eu llwyddiant academaidd yn eu prifysgolion eu hunain, ac mae sawl un ohonynt wedi hyfforddi fel addysgwyr. 

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Hanfodion Rheolaeth A Busnes CB15120 20
Egwyddorion Marchnata Ac Ymarfer Cyfoes CB17120 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Beginners Spanish 1 SP10820 20
Beginners Spanish 2 SP11020 20
Fundamentals Of Management And Business AB15120 20
Marketing Principles And Contemporary Practice AB17120 20
Principles Of Tourism Management AB19120 20
Spanish Language Advanced SP19930 30

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Hispanic Civilization SP10610 10
Introduction To European Film EL10520 20
Language, Culture, And Identity In Europe EL10820 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Rheoli Cyrchfannau Ac Atyniadau CB29120 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Adventure Tourism AB29220 20
Destination And Attraction Management AB29120 20
International Tourism In Practice AB29320 20
Spanish Language SP20130 30

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cuban Cinema Of The Revolution: Crisis, National Identity And The Critique Of Contemporary Society SP27020 20
Extended Essay Module EL20510 10
Language Of Business And Current Affairs 1 SP20310 10
Seeing Spain Through Cinema SP25020 20
Spanish American Cinema SP26120 20
The Spanish Avant-garde SP20010 10

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Year Abroad Assessment SPS0060 60

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Spanish Language SP30130 30

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Actualidades SP31410 10
Cuban Cinema Of The Revolution: Crisis, National Identity And The Critique Of Contemporary Society SP37020 20
Reading Late 19th Century Literature SP35120 20
Dissertation EL30120 20
Extended Essay Module EL30510 10
Seeing Spain Through Cinema SP35020 20

Cyflogadwyedd

Dysgu ac Addysgu

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 104 - 120

Lefel A BBB-BCC to include B in Spanish (unless to be studied as a beginner)

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM to include B in A level Spanish (unless to be studied as a beginner)

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28 with 5 points in Spanish at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall with 7 in Spanish

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|