BA

Astudiaethau Celtaidd

Prif Ffeithiau

Cod Q500
 • Tariff UCAS

  104 - 120

 • Hyd y Cwrs

  4 blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  85%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Our Celtic Studies programme offers you the opportunity to gain a unique insight into the culture, literature, history and languages of Britain, Ireland, Europe and beyond from the earliest period to the present day. As well as bringing the Celtic- speaking world to life, we will provide you with broad training in the Humanities and help you develop in-depth analytical and critical skills that you can put to full use in your chosen career. You don't have to be fluent in Welsh or Irish to study Celtic Studies, this course is open to both beginners and advanced students.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

Ymhlith y 5 uchaf yn y DU ym maes Astudiaethau Celtaidd (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

100% boddhad cyffredinol i Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd (ACF 2019)

100% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 7% yn uwch na graddedigion Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Trosolwg

The Complete University Guide - Celtic Studies Top 10Why study in Aberystwyth?

 • Aberystwyth university is one of the liveliest academic and intellectual environments for Celtic studies in the world. 
 • The department is home to inspirational team of world-leading experts in Welsh, Irish, Scottish Gaelic language and literature. 
 • Students will have the opportunity to learn Scottish Gaelic, Breton and Manx as well as their respective literature. 
 • In the recent student satisfaction survey, 100% of our students were satisfied with the course and department. (NSS, 2016). 
 • A degree in Celtic Studies will open many doors to exciting opportunities for you. 
 • Flourish with our vibrant, exciting Welsh community here at Aberystwyth. Not only do we have a Students Union, but UMCA (Undeb Myfyrwr Cymraeg Aberystwyth) host many events and societies for those who wish to part of the welsh community. 
 • The National Library of Wales is a stone throw away from our Penglais Campus. It is one of a kind in Wales, allowing students unlimited access to its rare collection of literature. 
 • Within the department of Welsh and Celtic studies, you will have large options of stimulating modules to choose from such as creative writing, professional welsh, translation, Welsh in the media, Welsh Literature, Folk Welsh and many more. 
 • Students can explore studying in another country under the Erasmus + or the International Exchange programme. 
 •  The Centre of Advance Welsh and Celtic Studies is also located in Aberystwyth.
 • Studying here will provide the opportunity to attend a wealth of public lectures, book launches, performances and talks in the Department itself and beyond.
 • Students can explore our exciting partnership opportunities to study in Universities in Norway, the Netherlands, Germany and France. 
Ein Staff

Mae holl staff academaidd Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yn ysgolheigion sy'n gwneud gwaith ymchwil ac yn arbenigwyr yn eu dewis feysydd astudio, gan gynnwys astudiaethau iaith a llenyddiaeth yn ogystal ag ysgrifennu creadigol.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Beginning Modern Welsh 1 WE11220 20
Beginning Welsh Ii WE11320 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Introduction To The Literature Of Gaelic Ireland IR11720 20
Introduction To Welsh Literature WE11420 20
The Celts: A Contested Legacy * IR11820 20

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cwrs Cymraeg Llafar CY13020 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Sgiliau Astudio Iaith A Llên CY13120 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Introduction To Modern Irish Language I IR10620 20
Introduction To Modern Irish Language Ii IR12220 20
Llenyddiaeth Gymraeg: Cyfoes A Hanesyddol CY11520 20
Modern Irish Language And Literature For Non-beginners IR11220 20
Ysgrifennu Cymraeg Graenus CY11720 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Trafod Y Byd Cyfoes Trwy'r Gymraeg CY11620 20
Introduction To Old Irish IR11920 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cymraeg Llyfr A Chymraeg Llafar CY21420 20
Middle Irish Texts In Context IR22520 20
Modern Irish (langauge And Literature) IR23120 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Early Irish Saga Literature IR32320 20
Gloywi Iaith Yr Ail Iaith CY31120 20
Modern Irish (language And Literature) 3+4 IR32520 20

Cyflogadwyedd

Career prospects

Graduates in Celtic Studies go on to a variety of careers in academia, teaching, administration, the media and the public sector, both here and abroad.

Transferable Skills

Studying for a degree in Welsh will provide you with a wealth of transferable skills which are particularly valued by employer. These include:

• research and data analysis
• creative and effective problem solving
• the ability to work independently
• time management, including the ability to meet tight deadlines
• the ability to articulate and convey information clearly and concisely orally and on paper
• self-motivation and self-reliance
• the ability to work in a team, discuss concepts in groups and reach compromises
• IT skills

What work experience opportunities exist whilst studying? 

Click here to find out about the various opportunities that our Aberystwyth University Careers team offer.

Enhance your employability prospects with GO Wales and YES (Year in Employment Scheme) managed by our Careers department. 

Addysg a Dysgu

What will I learn?

We offer modules in Welsh and Irish, but students could also opt to study and explore languages such as Breton, Manx and Scottish Gaelic. During the three year degree, this programme has been designed to allow you to explore your interests in areas such as: 

 • Welsh Literature 
 • Women's poetry in Ireland, Scotland and Wales
 • Early Irish Saga Literature 
 • Comparative Celtic Philology 
 • Gaelic Bardic Poetry 
 • Old Irish and Middle Welsh 
 • The Mabinogion 
 • Celtic Literature of Landscape
 • King Arthur of the Welsh 

You will be assessed through a combination of course work and examinations. 

This degree will be delivered through the mixture of seminars, workshops and lectures. 

Personal Tutor

You will be assigned a personal tutor for the duration of your degree course,  who can help you with any academic or personal issues. You are welcome to contact your personal tutor at any time if you need assistance.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 104 - 120

Lefel A BBB-CCC with evidence of linguistic ability

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM with evidence of linguistic ability

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26 with evidence of linguistic ability

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall with evidence of linguistic ability

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig