BA

Addysg (gyda blwyddyn sylfaen integredig)

BA Addysg (gyda blwyddyn sylfaen integredig) Cod X30F Diwrnodau Ymweld i Ymgeiswyr Diwrnodau Ymweld i Ymgeiswyr

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

Cod X30F
 • Tariff UCAS

 • Hyd y Cwrs

  4 blwyddyn

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

BA Education with integrated Foundation Year, at Aberystwyth University, seeks to develop your knowledge and understanding of the role of education in differing contexts and a wide variety of schools, educational settings and post-16 providers.

The integrated foundation year - designed for prospective students who do not have a sufficient or relevant academic background - is the perfect option to access this highly-sort scheme. In the Foundation Year, you will be brought up to speed on the fundamentals of Education, providing a solid base for you to go on and enjoy the full undergraduate degree.

This degree will provide relevant subject knowledge and professional skills, coupled with a range of educational experiences, which will give you the opportunity to experience employment in a range of professional roles related to education. There is also an emphasis on learner support, special educational needs, and classroom practices, with a range of specialist modules in these areas.

This degree is also a pathway to entry onto PGCE Primary teacher education programmes. Also, as long as you meet the entry requirements, you will be guaranteed an interview for Primary PGCE at Aberystwyth.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes Addysg (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

98% o’n myfyrwyr Addysg wedi cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda (ACF 2019)

97.5% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio. (HESA 2018*)

Trosolwg

Following the foundation year, the syllabus of this course is identical to its sister course [Education, X302].

Why study in the School of Education at Aberystwyth University?

The School of Education has been offering stimulating and innovative study programmes for over 100 years. 

The purpose of this degree is: 

 • To provide an opportunity to develop an understanding of the complex body of knowledge associated with Education;
 • To enable students to critically engage with the key issues and current research in Education;
 • To enable students to critically reflect on and manage their own learning and performance. 
 • To provide students with an opportunity to acquire employability skills and personal attributes and values that are necessary for employment, training, or further education. 

Our research-led teaching informs our syllabus. Our teaching quality has been recognised by the Good University Guide and the School of Education is ranked in the top 5 in the UK for teaching quality. The University also won UK University of the Year for teaching quality (The Good University Guide, the Times & Sunday Times 2018).

Ein Staff

Mae gan ddarlithwyr cyrsiau israddedig yr Ysgol Addysg naill ai gymwysterau hyd at safon PhD neu maent yn ymarferwyr profiadol yn eu maes. Mae gan bob un o'r staff dysgu gymhwyster dysgu cydnabyddedig, neu maent yn gweithio tuag at gymhwyster o'r fath.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Academic Skills Foundation 1 IC07620 20
Foundation - Learning Experience 1 GS00220 20
Information Technology For University Students CS01120 20
Academic Skills Foundation 2 IC07720 20
Foundation - Dialogue GS00120 20
Learning Experience 2 GS00320 20

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Datblygiad Plant AD19220 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Key Skills For University * ED13620 20
Policies And Issues In Education * ED10120 20
Child Development ED10220 20
The Learner And The Learning Environment * ED13820 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Inclusive Learning Practices ED14120 20
Numeracy And Literacy For All ED14220 20

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Diogelu Ac Ymarfer Proffesiynol * AD24320 20
Dulliau Ymchwil * AD20320 20
Gweithio Gyda Phlant * AD20620 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Psychology Of Learning And Thinking * ED20120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Discourses Language And Education ED22420 20
Education, Diversity And Equality ED20420 20
Literacy In Young Children * ED20220 20
Policies And Perspectives Of Learning Difference And Inclusion ED24520 20
Making Sense Of The Curriculum * ED20820 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Datblygiad Mathemategol Yn Y Blynyddoedd Cynnar * AD30320 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Critically Reflecting And Evaluating Learning And Skills * ED30120 20
Major Dissertation * ED33640 40

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Teaching Methodologies ED33920 20
Children's Rights * ED30620 20
Communicating Science: The Scientists, The Media And The Public ED33020 20
Special Educational Needs ED30420 20

Cyflogadwyedd

Employability is at the core of this degree. During your degree you will have the opportunity to undertake work experience placements in the following modules: The Learner and the Learning Environment, Working with Children and during your dissertation module. 

The University also operates the Year in Employment Scheme. Students wishing to complete a year in industry may do so between the third and fourth year of study.

This degree will allow all graduates to apply for a PGCE in Primary Education. Other graduates from the School of Education have explored careers in:

 • Social Care;
 • Nursing;
 • Speech therapy;
 • Social work;
 • Child welfare;
 • Play therapy;
 • The Leisure industry;
 • Child Law;
 • Childhood research.

Students on this course also have the opportunity to study in one of our partnered Universities in Europe under the Erasmus + programme or further afield through our study abroad programmes. Check out what adventures you can start at Aberystwyth University with Study Abroad.

Addysg a Dysgu

What will I learn? 

The breakdown below will provide you with an illustration of what you may study during the four-year degree scheme.

In the first foundation year, you will be introduced to core components of Education.

In your second year you may discover:

 • The theory and principles surrounding the learner and the learning environment;
 • The technology and tools that are used within teaching and learning;
 • Effective classroom practices and teaching skills;
 • Inclusive learning practices;
 • Numeracy and Literacy for All.

 In your third year you may explore:

 • The importance of safeguarding and professional practice;
 • How to support learners with complex needs;
 • The policies and perspectives of learning differences and inclusion.

 In your final year you may undertake:

 • The role of assessment in education;
 • Teaching methods;
 • A dissertation research project focusing on an area of interest;
 • Children’s Rights;
 • Supporting learners with special educational needs.

How will I be taught? 

Students on this course are taught through a combination of lectures, seminars and tutorials. 

Students are also assessed through exams, course work and presentations.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS

Lefel A Available to candidates without formal qualifications who have suitable background education, experience and motivation.

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:

Bagloriaeth Ryngwladol:

Bagloriaeth Ewropeaidd:

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig