BA

Addysg (gyda blwyddyn sylfaen integredig)

Mae’r cwrs yma ar gael trwy Clirio.
Cysylltwch â ni am ddim ar: 0800 121 40 80

Cod X30F Llefydd ar gael trwy Clirio0800 121 40 80

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

X30F
  • Tariff UCAS

  • Hyd y Cwrs

    4 Blwyddyn

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes Addysg (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

98% o’n myfyrwyr Addysg wedi cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda (ACF 2019)

97.5% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio. (HESA 2018*)

Trosolwg

Ein Staff

Mae gan ddarlithwyr cyrsiau israddedig yr Ysgol Addysg naill ai gymwysterau hyd at safon PhD neu maent yn ymarferwyr profiadol yn eu maes. Mae gan bob un o'r staff dysgu gymhwyster dysgu cydnabyddedig, neu maent yn gweithio tuag at gymhwyster o'r fath.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Academic Skills Foundation 1 IC07620 20
Critical Thinking And Research Skills GS01120 20
Foundation In Liberal Arts GS00220 20
Academic Skills Foundation 2 IC07720 20
Foundation - Dialogue GS00120 20
Learning Experience GS00320 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Children's Development And Learning * ED14520 20
Key Skills For University * ED13620 20
Policies And Issues In Education * ED10120 20
The Learner And The Learning Environment * ED13820 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Health And Wellbeing In The Early Years ED14620 20
Datblygiad Iaith AD14320 20
Inclusive Learning Practices ED14120 20
Language Development ED14320 20
Numeracy And Literacy For All ED14220 20
Play And Learning:theory And Practice ED13720 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Diogelu Ac Ymarfer Proffesiynol * AD24320 20
Dulliau Ymchwil * AD20320 20
Gweithio Gyda Phlant * AD20620 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Psychology Of Learning And Thinking * ED20120 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Education, Diversity And Equality ED20420 20
Literacy In Young Children * ED20220 20
Policies And Perspectives Of Learning Difference And Inclusion ED24520 20
Discourses Language And Education * ED22420 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Datblygiad Emosiynol A Chymdeithasol * AD34820 20
Datblygiad Mathemategol Yn Y Blynyddoedd Cynnar * AD30320 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Critically Reflecting And Evaluating Learning And Skills * ED30120 20
Major Dissertation * ED33640 40

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Children's Rights * ED30620 20
Special Educational Needs ED30420 20
Communication * ED34720 20

Cyflogadwyedd

Dysgu ac Addysgu

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS

Lefel A Available to those who are studying for, or who have completed Level 3 qualifications (eg, A-Levels or BTEC diploma) and to mature-aged candidates without formal qualifications who have suitable background education, experience and motivation.

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
Available to those who are studying for, or who have completed Level 3 qualifications (eg, A-Levels or BTEC diploma) and to mature-aged candidates without formal qualifications who have suitable background education, experience and motivation.

Bagloriaeth Ryngwladol:
Available to those who are studying for, or who have completed Level 3 qualifications (eg, A-Levels or BTEC diploma) and to mature-aged candidates without formal qualifications who have suitable background education, experience and motivation.

Bagloriaeth Ewropeaidd:
Available to those who are studying for, or who have completed Level 3 qualifications (eg, A-Levels or BTEC diploma) and to mature-aged candidates without formal qualifications who have suitable background education, experience and motivation.

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|