MA

Addysg (Cymru)

Mae'r MA Addysg (Cymru) cenedlaethol yn rhaglen wirioneddol drawsnewidiol ac arloesol ar gyfer gweithwyr addysgol proffesiynol yng Nghymru, o athrawon ar ddechrau gyrfa i uwch arweinwyr. Mae'r byd addysg yng Nghymru yn newid yn gyflym. Mae addysgu nid yn unig yn gofyn am feistrolaeth ar set gymhleth o sgiliau i arwain, ysgogi, a hwyluso dysgu myfyrwyr, ond hefyd y gallu i ymholi i ymarfer proffesiynol er mwyn ei wella. Bydd yr MA Cenedlaethol mewn Addysg (Cymru), sydd wedi'i datblygu ar y cyd gan saith prifysgol yng Nghymru, drwy gydweithio'n uniongyrchol ag amrywiaeth o ran ddeiliaid allweddol gan gynnwys Llywodraeth Cymru-yn sicrhau bod pob gweithiwr addysg proffesiynol yng Nghymru yn cael yr un cyfle o ansawdd uchel i wella ei wybodaeth broffesiynol, ymwneud ag ymchwil, a gwella eu hymarfer proffesiynol. Anogir darpar fyfyrwyr i gysylltu a Dr Andrew Davies am fwy o wybodaeth.

I gael rhagor o wybodaeth am bolisïau ac i gael y ffurflen gais atodol, ewch i'n tudalen bwrpasol.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Gofynion Mynediad Candidates must hold Qualified Teacher Status and be currently employed in the compulsory education sector in the UK. 

English Language Requirements IELTS 6.5 with minimum 5.5 in each component, or equivalent

Gofynion Arall Applicants are encouraged to submit an up-to-date CV as part of their application.

Yn ôl i'r brig

Trosolwg o'r Cwrs

Pam astudio Addysg (Cenedlaethol) ym Mhrifysgol Aberystwyth?

  • Mae'r cwrs yn 3 blynedd yn rhan-amser. Nid oes opsiwn amser llawn.
  • Mae’r rhaglen yn cynnwys 200 awr o astudio fesul modiwl 20 credyd, a bydd 22 ohonynt yn oriau cyswllt. Bydd dysgu yn gyfuniad o ar-lein ac wyneb yn wyneb. Bydd y gweithgareddau'n gyfuniad o ddarlithoedd, seminarau, gweithgareddau grŵp a gweithgareddau unigol.
  • Bydd myfyrwyr ar y cwrs hwn yn ymuno â myfyrwyr ar yr un cwrs mewn 6 SAU arall.

Manylion Cwrs

Gofynion Mynediad

Mae'n rhaid i ymgeiswyr feddu ar statws athro cymwysedig a chael eu cyflogi yn y sector addysg orfodol yn y DU ar hyn o bryd.


Dysgu ac Addysgu

Mae modiwlau fel arfer yn cynnwys:

  • Sgiliau Ymchwil ac Ymholi Uwch
  • Anghenion Dysgu Ychwanegol, Rhagoriaeth Mewn Ymarfer
  • Cynllunio A Gwireddu'r Cwricwlwm
  • Arfer Sy'n Seiliedig ar Dystiolaeth

|