BSc

Gwyddor Daear Amgylcheddol

Gwyddor Daear Amgylcheddol Cod F64F Dewch i Ddiwrnod Agored Dewch i Ddiwrnod Agored

Ymgeisio Nawr

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2024

Gwyddor Daear Amgylcheddol 

BSc (Anrh) - gyda blwyddyn sylfaen integredig

Wedi’i gynllunio ar gyfer darpar fyfyrwyr nad oes ganddynt gefndir academaidd ddigonol neu berthnasol, mae’r cwrs gyda blwyddyn sylfaen integredig yn ddewis perffaith i gael mynediad at y cyllun gradd hynod boblogaidd hwn. Bydd y flwyddyn sylfaen yn rhoi ichi sail academaidd gadarn i’ch galluogi i fynd ymlaen i fwynhau’r radd israddedig lawn

Trosolwg o'r Cwrs

Wedi ichi gwblhau’r flwyddyn sylfaen, byddwch yn astudio’r ddaear fel system unedig, gan archwilio’r rhyngweithio rhwng y ddaear greigiog gadarn (lithosffer) a’r amgylchedd eilaidd sy’n cynnwys yr hydrosffer, y biosffer a’r atmosffer.

Byddwch yn dysgu sgiliau maes a sgiliau ymarferol y gellir eu defnyddio wrth geisio datrys rhai o’r problemau mawr sy’n wynebu ein cymdeithas, megis llygredd sy’n deillio o weithgareddau dynol, a ffrwydradau folcanig.

Dyma rai o’r cyfleoedd sydd ar gael i fyfyrwyr Gwyddor Daear Amgylcheddol (gyda blwyddyn sylfaen integredig) yn Aberystwyth:

 • cael eich dysgu gan ymchwilwyr a gydnabyddir yn rhyngwladol
 • mynediad at gyfleusterau dadansoddi sy’n cael eu cydnabod gan y Natural Environment Research Council (NERC) i gefnogi gwaith prosiect
 • cyfleoedd i wneud gwaith maes ym mhob blwyddyn o’r radd
 • sgiliau a hyfforddiant proffesiynol trwy gydol eich cwrs gradd.


Ein Staff

Yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear: mae gan bob un o'r darlithwyr gymhwyster hyd at safon PhD neu maent yn gweithio tuag at PhD.

Modiwlau Dechrau Medi - 2024

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Environmental Management GS00420 20
How to be a Student 1 GS09520 20
How to be a Student 2 GS09320 20
Information in a Post-Truth World GS01120 20
Understanding Change - Environment, People, Places GS00820 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Representing the Other: Cultures and Clashes GS09820 20
The ‘Othered' Migrant: Social Science Perspectives GS09620 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
An introduction to Earth Materials GS12520 20
Earth Surface Environments GS10520 20
Fieldwork Skills GS11320 20
Sut i Greu Planed DA11520 20
Life on Earth GS10720 20
Ymchwilio'r Byd: Casglu a Dadansoddi Data DA10320 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Advanced Earth Materials GS22620 20
Chemical Analysis of Natural Materials GS21010 10
Environmental Earth Science Research Design and Fieldwork Skills GS21420 20
Fundamentals of Geochemistry GS22720 20
Geographical Information Systems GS23710 10
Quantitative Data Analysis GS23810 10

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Catchment Systems GS25210 10
Geomorffoleg Afonol DA22510 10
Physical Analysis of Natural Materials GS22010 10
Reconstructing Past Environments GS21910 10
The Frozen Planet GS23510 10

Gyrfaoedd

Mae Cyflogadwyedd wedi’i wreiddio yn ein holl gyrsiau. Mae ein graddedigion yn hyblyg ac yn gallu dibynnu ar set o sgiliau trosglwyddadwy mewn economi fyd-eang sy’n newid yn gyflym. Mae graddedigion y cwrs hwn wedi cael gwaith fel ymgynghorwyr amgylcheddol, cynllunwyr, gweithwyr sifil, tirfesurwyr, ac addysgwyr, ymhlith eraill.

Dysgu ac Addysgu

Dyma’r modiwlau y mae’n bosibl y byddwch yn eu hastudio ar y cwrs hwn.

Y flwyddyn gyntaf:

 • Sylfaen Sgiliau Academaidd 1 a 2/Academic Skills Foundation 1 & 2
 • Critical Thinking And Research Skills
 • Environmental Management
 • Foundation - Dialogue
 • Learning Experience.

Yr ail flwyddyn:

 • Earth Surface Environments
 • Life on Earth
 • Fieldwork Skills
 • Researching the World
 • Sut i Greu Planed/How to Build a Planet.

Y drydedd flwyddyn:

 • Advanced Earth Materials
 • Chemical Analysis of Natural Materials
 • Earth Resources and Environmental Impacts
 • Field Skills
 • Fundamentals of Geochemistry
 • Geographic Information Systems.

Y flwyddyn olaf:

 • Independent Project for Environmental Earth Science.


Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS

Safon Uwch Available to those who are studying for, or have completed Level 3 qualifications (e.g. A-Levels or BTEC), to include a relevant science subject (geology, geography or science), and to mature-aged candidates without formal qualifications who have suitable background education, work experience in the relevant sector and motivation for study.

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
Cymraeg neu Saesneg a Mathemateg

Diploma Cenedlaethol BTEC:
Available to those who are studying for, or have completed Level 3 qualifications (e.g. A-Levels or BTEC), to include a relevant science subject (geology, geography or science), and to mature-aged candidates without formal qualifications who have suitable background education, work experience in the relevant sector and motivation for study.

Bagloriaeth Ryngwladol:
Available to those who are studying for, or have completed Level 3 qualifications (e.g. A-Levels or BTEC), to include a relevant science subject (geology, geography or science), and to mature-aged candidates without formal qualifications who have suitable background education, work experience in the relevant sector and motivation for study.

Bagloriaeth Ewropeaidd:
Available to those who are studying for, or have completed Level 3 qualifications (e.g. A-Levels or BTEC), to include a relevant science subject (geology, geography or science), and to mature-aged candidates without formal qualifications who have suitable background education, work experience in the relevant sector and motivation for study.

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.

Yn ôl i'r brig

|