Chwilio am Gwrs

Addysg ac Astudiaethau Plentyndod

Amaethyddiaeth

Astudiaethau Drama, Theatr, Ffilm a Theledu

Astudiaethau Gwybodaeth

Biocemeg, Geneteg a Microbioleg

Bioleg y Môr a Dŵr Croyw

Bioleg, Bioleg Dynol a Iechyd

Biowyddorau Milfeddygol a Gwyddor Anifeiliaid

Busnes a Rheolaeth

Cadwraeth Cefn Gwlad, Ecoleg a Bioleg Planhigion

Celf a Hanes Celf

Cyfrifeg a Chyllid

Cyfrifiadureg

Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear ac Amgylcheddol

Economeg

Ffiseg a Seryddiaeth

Gwleidyddiaeth a Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Gwyddor Ceffylau

Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff

Hanes a Hanes Cymru

Ieithoedd Modern

Marchnata

Mathemateg

Cyfrwng Cymraeg *

*Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng y Gymraeg.

Peirianneg

Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Seicoleg

Throseddeg

Twristiaeth

Y Gyfraith

Ymddygiad Anifeiliaid, Cadwraeth Bywyd Gwyllt a Sŵoleg