Chwilio am Gwrs

Addysg ac Astudiaethau Plentyndod

 • Cyrsiau Israddedig
 • Cyrsiau Uwchraddedig

Cyrsiau Israddedig

Cyrsiau Uwchraddedig

Amaethyddiaeth

Astudiaethau Drama, Theatr, Ffilm a Theledu

 • Cyrsiau Israddedig
 • Cyrsiau Uwchraddedig

Cyrsiau Israddedig

Cyrsiau Uwchraddedig

Astudiaethau Gwybodaeth

Biocemeg, Geneteg a Microbioleg

Bioleg y Môr a Dŵr Croyw

Bioleg, Bioleg Dynol a Iechyd

Biowyddorau Milfeddygol a Gwyddor Anifeiliaid

Busnes a Rheolaeth

 • Cyrsiau Israddedig
 • Cyrsiau Uwchraddedig

Cyrsiau Israddedig

Cyrsiau Uwchraddedig

Cadwraeth Cefn Gwlad, Ecoleg a Bioleg Planhigion

Celf a Hanes Celf

Cyfrifeg a Chyllid

Cyfrifiadureg

 • Cyrsiau Israddedig
 • Cyrsiau Uwchraddedig

Cyrsiau Israddedig

Cyfrwng Cymraeg *

*Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng y Gymraeg.

Cyrsiau Uwchraddedig

Cymdeithaseg

Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear ac Amgylcheddol

 • Cyrsiau Israddedig
 • Cyrsiau Uwchraddedig

Cyrsiau Israddedig

Cyrsiau Uwchraddedig

Economeg

Ffiseg a Seryddiaeth

Gwleidyddiaeth a Gwleidyddiaeth Ryngwladol

 • Cyrsiau Israddedig
 • Cyrsiau Uwchraddedig

Cyrsiau Israddedig

Cyrsiau Uwchraddedig

Gwyddor Ceffylau

Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff

Hanes a Hanes Cymru

 • Cyrsiau Israddedig
 • Cyrsiau Uwchraddedig

Cyrsiau Israddedig

Cyrsiau Uwchraddedig

Ieithoedd Modern

 • Cyrsiau Israddedig
 • Cyrsiau Uwchraddedig

Cyrsiau Israddedig

Cyfrwng Cymraeg *

*Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng y Gymraeg.

Cyrsiau Uwchraddedig

Marchnata

Mathemateg

 • Cyrsiau Israddedig
 • Cyrsiau Uwchraddedig

Cyrsiau Israddedig

Cyrsiau Uwchraddedig

Peirianneg

Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Seicoleg

Troseddeg

Twristiaeth

Y Gyfraith

Ymddygiad Anifeiliaid, Cadwraeth Bywyd Gwyllt a Sŵoleg